Bổ nhiệm ông Ngô Việt Trung giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

PV.

Ngày 12/8/2021, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Ngô Việt Trung giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính đối với ông Ngô Việt Trung.
Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính đối với ông Ngô Việt Trung.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi chúc mừng ông Ngô Việt Trung được tập thể Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính tin tưởng bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm.

Giao nhiệm vụ trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi đề nghị ông Ngô Việt Trung cùng với ban lãnh đạo và tập thể cán bộ, công chức, viên chức Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm tập trung xây dựng khối đoàn kết để ổn định và phát triển đơn vị, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là quản lý thị trường bảo hiểm tiếp tục ổn định và phát triển mạnh mẽ, đóng góp vào sự phát triển kinh tế đất nước.

Thứ trưởng tin trưởng, với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực bảo hiểm, ông Ngô Việt Trung sẽ cùng tập thể lãnh đạo và công chức Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết của ngành Tài chính, phát huy trí tuệ tập thể để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài chính, tân Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm Ngô Việt Trung trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính dành cho ông.

Cho rằng đây là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm to lớn của cá nhân trước Lãnh đạo Bộ Tài chính và trước toàn thể cán bộ công chức, viên chức của đơn vị, Cục trưởng Ngô Việt Trung bày tỏ quyết tâm cùng tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động của Cục đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp vào thành tích chung của ngành Tài chính.

Ông Ngô Việt Trung công tác tại Bộ Tài chính từ năm 1996. Từ tháng 2/1996 đến tháng 4/2004, ông Ngô Việt Trung công tác tại Vụ Chế độ kế toán, Bộ Tài chính.

Từ tháng 4/2004 đến tháng 11/2007, ông Ngô Việt Trung là chuyên viên, Tổ trưởng Vụ Bảo hiểm, Bộ Tài chính.

Từ tháng 12/2007 đến tháng 3/2011, ông Ngô Việt Trung là Trưởng phòng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính.

Từ tháng 3/2011 đến ngày 5/8/2021, ông Ngô Việt Trung giữ chức Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính.

Từ ngày 6/8/2021, ông Ngô Việt Trung được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính.