Bộ Tài chính cải cách hành chính hiệu quả, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh


Thời gian qua, đặc biệt trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Bộ Tài chính đã nỗ lực cải cách hành chính trong tất cả các lĩnh vực, đạt nhiều kết quả tích cực, được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao. Để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sau đại dịch, công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa toàn diện tiếp tục được Bộ Tài chính chú trọng thực hiện.

Bộ Tài chính đã nỗ lực cải cách hành chính trong tất cả các lĩnh vực, đạt nhiều kết quả tích cực, được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao. Nguồn: internet
Bộ Tài chính đã nỗ lực cải cách hành chính trong tất cả các lĩnh vực, đạt nhiều kết quả tích cực, được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao. Nguồn: internet

Cải cách hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực

Nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã đẩy mạnh cải cách toàn diện, hiệu quả thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý, trong đó chú trọng những lĩnh vực liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực thuế, hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 cục thuế và 100% chi cục thuế trực thuộc; phối hợp với 55 ngân hàng thương mại triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử tại 63/63 cục thuế; đẩy mạnh hoàn thuế điện tử; hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia thí điểm hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Trong lĩnh vực hải quan, Bộ Tài chính đã chỉ đạo các cục hải quan triển khai các giải pháp đảm bảo việc quản lý, vận hành các hệ thống công nghệ thông tin đảm bảo hoạt động thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu và phương tiện vận tải xuất nhập cảnh trên phạm vi cả nước được thực hiện nhanh chóng, thông suốt, liên tục. Đồng thời, duy trì và vận hành ổn định Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến của ngành Hải quan; hướng dẫn, xử lý các vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan thông qua phương thức điện tử và làm việc từ xa như thông qua Cổng thông tin điện tử của các cơ quan hải quan, hỗ trợ qua đường dây nóng, email...

Hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 cục thuế và 100% chi cục thuế trực thuộc; phối hợp với 55 ngân hàng thương mại triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử tại 63/63 cục thuế.

Lĩnh vực chứng khoán cũng được Bộ Tài chính chỉ đạo cải cách hành chính hiệu quả. Trong đó, đã cắt giảm các thủ tục hành chính (giảm thời gian xử lý hồ sơ mua cổ phiếu quỹ của doanh nghiệp từ 7 ngày xuống còn 24 giờ) để tạo điều kiện cho doanh nghiệp mua cổ phiếu quỹ và đã có 26 doanh nghiệp đăng ký mua cổ phiếu quỹ (từ 16/3 đến 15/4) với tổng số cổ phiếu đăng ký mua là 170.489.189 cổ phiếu tương đương 3.123 tỷ đồng, giúp các doanh nghiệp cơ cấu lại cổ đông và báo cáo tài chính.

Trong bối cảnh dịch bệnh, Bộ Tài chính đã chỉ đạo 02 Sở giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán xây dựng các kịch bản điều hành thị trường chứng khoán trong mọi hoàn cảnh bị tác động của dịch Covid-19 và đến nay hệ thống giao dịch chứng khoán đã được duy trì hoạt động thông suốt. Đồng thời, hướng dẫn các công ty đại chúng việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến; đề nghị các công ty kiểm toán phối hợp để ký báo cáo tài chính kiểm toán đúng hạn, đối với các doanh nghiệp vì lý do bất khả kháng không thể công bố báo cáo tài chính theo quy định được hướng dẫn thực hiện tạm hoãn, lùi thời gian công bố thông tin vì lý do bất khả kháng. Theo đó, đã có 673/733 công ty niêm yết nộp báo cáo tài chính đúng hạn, đạt tỷ lệ khoảng 91%; 59 công ty đại chúng đã được xử lý hướng dẫn công bố thông tin lùi thời hạn vì lý do bất khả kháng.

Cải cách hành chính hiệu quả trong lĩnh vực kho bạc nhà nước, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 quy định thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc nhà nước. Theo đó, quy trình, thủ tục được đơn giản hóa, rút ngắn thời gian kiểm soát và phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị trong chu trình kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước; áp dụng nguyên tắc “thanh toán trước, kiểm soát sau” đối với hợp đồng thanh toán nhiều lần, rút ngắn tối đa thời gian thanh toán xuống còn 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, chứng từ hợp pháp, hợp lệ của đơn vị; thực hiện kiểm soát chi theo rủi ro căn cứ giá trị của các khoản chi; kiểm soát theo cơ chế khoán chi.

Bộ Tài chính cũng đã chỉ đạo Kho bạc Nhà nước đẩy mạnh triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến qua Trang thông tin điện tử của hệ thống kho bạc nhà nước. Qua đó, tạo điều kiện cho các đơn vị sử dụng ngân sách không phải giao dịch trực tiếp với Kho bạc nhà nước để phòng chống dịch bệnh và góp phần cải cách thủ tục hành chính và vẫn đảm bảo kiểm soát chặt chẽ các khoản chi.

Tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân, doanh nghiệp

Để tiếp tục hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp, trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng tạo thuận lợi hơn nữa, góp phần hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống sau đại dịch Covid-19.

Trong đó, Bộ Tài chính tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc ban hành thủ tục hành chính trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tài chính; rà soát và đề xuất các phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực quản lý của Bộ; đặc biệt, nghiên cứu giảm thời gian, giảm hồ sơ, giấy tờ và chi phí thực hiện thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp.

Để công tác cải cách thủ tục hành chính đạt hiệu quả cao, Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện thường xuyên việc kiểm tra, kiểm soát thủ tục hành chính nhằm đánh giá tình hình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp và kịp thời chấn chỉnh, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính.

Cùng với cải cách thủ tục hành chính, Bộ Tài chính sẽ tăng cường hiện đại hóa hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý; tiếp tục mở rộng triển khai các dịch vụ khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử; vận hành ổn định và nâng cao hiệu quả Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS; triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN...