93 thủ tục đã tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, ngành Thuế về đích trước 6 tháng


Theo Tổng cục Thuế, đến ngày 7/5/2020, ngành Thuế đã tích hợp 93 thủ tục hành chính thuế trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đạt 100% kế hoạch và hoàn thành trước thời hạn 6 tháng so với yêu cầu của Bộ Tài chính.

Ngành Thuế đã tích hợp 93 thủ tục hành chính thuế trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Nguồn: internet
Ngành Thuế đã tích hợp 93 thủ tục hành chính thuế trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Nguồn: internet

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và Quyết định số 683/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về danh mục dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2020, thời gian qua, Tổng cục Thuế đã tích cực phối hợp cùng Văn phòng Chính phủ rà soát, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính thuế, tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Đến ngày 7/5/2020, 93 thủ tục hành chính thuế đã được Tổng cục Thuế tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để người nộp thuế có thể tra cứu, thực hiện liên quan đến: hóa đơn; khai thuế (thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế môn bài, …); phí, lệ phí; quyết toán thuế (thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân)…

Bên cạnh trang thuế điện tử do cơ quan thuế xây dựng (https://thuedientu.gdt.gov.vn), người nộp thuế hoàn toàn có thể truy cập vào Cổng Dịch vụ công quốc gia theo địa chỉ https://dichvucong.gov.vn để thực hiện các thủ tục hành chính thuế

Trong đó, cơ quan thuế đã hoàn thành tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia thủ tục khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ; khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên GTGT; khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu; khai thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh; khai thuế GTGT đối với cơ sở sản xuất thủy điện hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Điện lực, trường hợp nhà máy thủy điện nằm chung trên địa bàn các tỉnh; khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính đối với hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô, khí thiên nhiên…

Các dịch vụ khai thuế đối với cá nhân có tài sản cho thuê; đề nghị điều chỉnh sai sót liên quan đến khoản nộp NSNN; khai quyết toán thuế tài nguyên đối với cơ sở sản xuất thuỷ điện; khai quyết toán thuế tài nguyên (trừ dầu thô, khí thiên nhiên); khai phí, lệ phí khác thuộc NSNN; khai thuế tiêu thụ đặc biệt; khai thuế đối với tái bảo hiểm nước ngoài… cũng đã được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Ngành Thuế cũng đã tích hợp đối với khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công; khai thuế đối với cá nhân kinh doanh khai thuế theo từng lần phát sinh; thông báo phát hành hoá đơn đặt in/tự in/in trực tiếp từ máy tính tiền và hoá đơn điện tử; báo cáo tình hình sử dụng/mất/cháy/hỏng hoá đơn…

Như vậy, bên cạnh trang thuế điện tử do cơ quan thuế xây dựng (https://thuedientu.gdt.gov.vn), người nộp thuế hoàn toàn có thể truy cập vào Cổng Dịch vụ công quốc gia theo địa chỉ https://dichvucong.gov.vn để thực hiện các thủ tục hành chính thuế theo hình thức điện tử và theo dõi tình trạng giải quyết, đánh giá chất lượng giải quyết và gửi phản ánh, kiến nghị liên quan đến thủ tục hành chính thuế cho cơ quan thuế.

Được biết, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục thực hiện rà soát, xây dựng lộ trình chi tiết triển khai tích hợp các dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia, đảm bảo đến quý IV/2020 hoàn thành tích hợp 100% số dịch vụ công trực tuyến. Cùng với đó là đẩy mạnh thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, thuế, thu phạt xử lý vi phạm hành chính và các nghĩa vụ tài chính khác trong giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia.