Bộ Tài chính: Cần thiết phải ban hành một Thông tư để cụ thể hóa cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực thuế

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Với mục tiêu cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính (TTHC) về lĩnh vực thuế và để những cải cách sớm đi vào cuộc sống, tạo điều kiện giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, góp phần đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp như khẳng định của Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng tại chương trình "Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời", Bộ Tài chính đã tổ chức họp với các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp… để lấy ý kiến tham gia giúp Bộ nghiên cứu ban hành một Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 và Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính. ­­­­

Bộ Tài chính: Cần thiết phải ban hành một Thông tư để cụ thể hóa cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực thuế
Rút ngắn thời gian nghiên cứu giải pháp cải cách TTHC sẽ tạo điều kiện giúp doanh nghiệp sớm tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Nguồn: internet

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn, với mục tiêu nỗ lực thực hiện các giải pháp quyết liệt, đồng bộ góp phần nâng các chỉ số cạnh tranh chính của Việt Nam đặc biệt là chỉ số thương mại qua biên giới và chỉ số nộp thuế theo đúng tinh thần Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và  chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với Tổng cục Thuế về việc thực hiện các giải pháp giảm số giờ nộp thuế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; và thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính tại cuộc họp ngày 22/7/2014, trong đó Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng yêu cầu khẩn trương triển khai các giải pháp thuộc thẩm quyển Bộ Tài chính để cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp.

Để triển khai một cách kịp thời nhất, Bộ Tài chính đã làm việc nghiêm túc, phối hợp chặt chẽ với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Tổ chức được Ngân hàng Thế giới (WB) giao cho điều tra và đánh giá, phối hợp với các Hiệp hội doanh nghiệp, Viện Nghiên cứu Kinh tế Trung ương, Hiệp hội Tư vấn Thuế, Hội Kế toán Việt Nam, Bộ Tư pháp để rà soát, có các giải pháp và chương trình hành động nhằm giảm số lần, thời gian khai, nộp thuế của doanh nghiệp. Hiện Bộ Tài chính đang chỉ đạo quyết liệt cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan, trong đó tập trung thực hiện ngay một số nội dung về cải cách thủ tục hành chính để đến cuối năm 2014 giảm được 290 giờ, cụ thể:

Một là, đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính, phải rà soát, bãi bỏ các thủ tục không cần thiết, gây phiền hà cho người nộp thuế; trong mỗi thủ tục rà soát, bãi bỏ mỗi chỉ tiêu để giảm thời gian khai, nộp thuế cũng như giảm thời gian thông quan hàng hóa xuất – nhập khẩu sẽ có văn bản để thực hiện vào cuối tháng 8 năm 2014. Thực hiện các nội dung này sẽ giảm được 201,5 giờ/năm (cụ thể như: Sửa đổi các chỉ tiêu khai thuế giá trị gia tăng giảm được 156 giờ/năm; Khắc phục khác biệt giữa doanh thu kế toán và doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp giảm được 35,5 giờ; Khắc phục khác biệt giữa ghi nhận chi phí kế toán với chi phí thuế giảm được 10 giờ; Nếu triển khai tốt khai, nộp thuế điện tử thì còn giảm thêm 23,5 giờ).

Hai là, các nội dung thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Bộ Tài chính đã phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng xong Tờ trình và dự thảo Nghị định của Chính phủ. Ngày 07/8/2014, Bộ Tài chính đã có văn bản chính thức gửi lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp trước khi trình Chính phủ ban hành. Thực hiện giải pháp này ngay trong năm 2014 sẽ giảm thêm được 88,36 giờ/năm (cụ thể: doanh nghiệp có doanh thu dưới 50 tỷ đồng/năm được khai thuế giá trị gia tăng theo quý giảm 29,36 giờ; doanh nghiệp không phải điều chỉnh thuế giá trị gia tăng đầu vào khi đến kỳ hạn thanh toán mà chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng giảm 12 giờ; thuế thu nhập doanh nghiệp bỏ tạm khai theo quý và chỉ khai quyết toán năm giảm 47 giờ).

Ba là, các nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ đã thống nhất tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 vừa qua và giao Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ ký trình Quốc hội ban hành Nghị quyết của Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 13 vào tháng 10 tới đây.

Tại cuộc họp Chính phủ thường kỳ tháng 7, Bộ Tài chính đã đề xuất với Chính phủ nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp, trong đó Bộ Tài chính đã và đang chỉ đạo quyết liệt, các thủ tục hành chính sẽ được tính toán chi tiết và giảm tối đa, cụ thể:

Thứ nhất, giảm số lần khai thuế giá trị gia tăng (hiện là 12 lần xuống còn 04 lần, giảm 8 lần), thuế thu nhập doanh nghiệp (hiện đang là 5 lần, xuống còn 01 lần, giảm 04 lần). Như vậy giảm được 12 lần/17 lần.

Thứ hai, doanh nghiệp không phải điều chỉnh thuế giá trị gia tăng đầu vào khi đến kỳ hạn thanh toán mà chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

Thứ ba, về quy trình, thủ tục: Rà soát, bãi bỏ các thủ tục không cần thiết, gây phiền hà cho người nộp thuế; trong mỗi thủ tục rà soát, bãi bỏ mỗi chỉ tiêu để giảm thời gian khai, nộp thuế cũng như giảm thời gian thông quan hàng hóa xuất – nhập khẩu.

Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn cũng cho biết, trong thời gian qua, Việt Nam cũng đã có nhiều cải cách về thủ tục hành chính nhằm giảm thời gian khai, nộp thuế của doanh nghiệp, tuy nhiên, thời gian khai, nộp thuế của doanh nghiệp như hiện nay vẫn còn cao so với các nước trong khu vực (bình quân của các nước ASEAN là 171 giờ/năm). Chính vì vậy, để thực hiện các giải pháp cải cách mạnh mẽ thuộc thẩm quyền Bộ Tài chính nhằm cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, cần thiết phải ban hành một Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại 04 Thông tư Bộ Tài chính (Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 và Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011). Các nhóm giải pháp của Bộ Tài chính thực hiện về rà soát, bãi bỏ các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và người nộp thuế...

Bộ Tài chính sẽ đưa các nội dung sửa đổi, bổ sung vào nội dung “Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/1/2013 của Bộ Tài chính, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính” và đề xuất hiệu lực thi hành của Thông tư dự kiến vào giữa tháng 9/2014.

Như vậy, sau khi thực hiện tổng thể các giải pháp thuộc thầm quyền của Bộ Tài chính nêu trên và sau khi thực hiện các giải pháp thuộc thẩm quyền Quốc hội và Chính phủ, dự kiến số giờ thực hiện khai và nộp thuế của người nộp thuế sẽ giảm được gần 300 giờ/năm.

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam cho biết: cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận những cố gắng của Bộ Tài chính trong việc đột phá, tiên phong trong vấn đề cải cách thủ tục hành chính đối với hai lĩnh vực quan trọng là thuế, hải quan. Ông Lộc cũng cho rằng nên tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để doanh nghiệp, người dân có thể theo dõi và tham gia đóng góp ý kiến, qua đó tập hợp được những ý kiến tốt nhất của xã hội về việc sửa đổi, cải cách thủ tục hành chính, góp phần quan trọng vào việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.