Bộ Tài chính chỉ đạo triển khai các biện pháp tăng cường quản lý đối với mặt hàng ô tô nhập khẩu


Ngày 25/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 168755/BTC-PC yêu cầu Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế chỉ đạo các Cục Hải quan, Cục Thuế các tỉnh, thành phố triển khai các biện pháp tăng cường công tác quản lý đối với mặt hàng ô tô nhập khẩu.

Theo đó, Bộ Tài chính chỉ đạo, để kịp thời ngăn chặn, chống buôn lậu, gian lận thương mại trong kinh doanh mặt hàng ô tô nhập khẩu và thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 nhằm bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, cải thiện môi trường kinh doanh, Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế và Cục Hải quan, Cục Thuế các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện các biện pháp quản lý về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa và trị giá hải quan đối với mặt hàng xe ô tô nhập khẩu...

Mời Quý độc giả quan tâm download nội dung Công văn tại đây: cong_van_so_16875-cv-btc_BQIF.pdf