Bộ Tài chính chủ trì về quản lý hải quan và tạo thuận lợi thương mại trong CPTPP


Ngày 14/6/2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 734/QĐ-TTg chỉ định các cơ quan đầu mối để triển khai thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 14/6/2019.

 Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì các nội dung quản lý hải quan và tạo thuận lợi thương mại. Nguồn: nternet
 Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì các nội dung quản lý hải quan và tạo thuận lợi thương mại. Nguồn: nternet

Tại Quyết định, Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì các nội dung quản lý hải quan và tạo thuận lợi thương mại. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng chủ trì các nội dung liên quan tới thuế, bảo hiểm và chứng khoán...

Đồng thời, Thủ tướng cũng giao Bộ Tài chính phối hợp với các bộ: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cùng các bộ ngành liên quan xử lý việc cung cấp các số liệu liên quan đến doanh nghiệp Nhà nước.

Bộ Công Thương được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan đầu mối cụ thể hóa các nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế tổ chức hoạt động của các cơ quan đầu mối được chỉ định; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những thay đổi trong quá trình triển khai thực hiện, bảo đảm tính liên tục của Hiệp định.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương là cơ quan chủ trì thực hiện các nội dung về: Các điều khoản ban đầu và các định nghĩa chung; thương mại dịch vụ xuyên biên giới; chính sách cạnh tranh; hợp tác và nâng cao năng lực; nâng cao sức cạnh tranh và thuận lợi hóa hoạt động kinh doanh; quy tắc xuất xứ và các thủ tục chứng nhận xuất xứ; phòng vệ thương mại; nhập cảnh tạm thời cho khách kinh doanh...

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm về nội dung các biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật.

Ngoài ra, liên quan đến  Đầu tư, Mua sắm của chính phủ…Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì. Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm về Viễn thông, Thương mại điện tử...

Trước đó, ngày 24/01/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 121/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành để triển khai Hiệp định. 

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tài chính đã ký quyết định số 440/QĐ-BTC ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Bộ Tài chính. Trong đó, Bộ Tài chính đã giao Tổng cục Hải quan là đơn vị chủ trì xây dựng Nghị định quy định xác minh xuất xứ đối với hàng hóa nhập khẩu, hợp tác hải quan và giám sát hải quan; xây dựng Thông tư quy định về xuất xứ trong CPTPP liên quan đến thực thi của cơ quan Hải quan; phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng Luật sửa đổi một số Luật để thực thi Hiệp định CPTPP đối với Luật sở hữu trí tuệ liên quan đến kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu.

Hiệp định CPTPP là một hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới, gồm 11 nước thành viên là: Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam.

Hiệp định đã được ký kết ngày 8/3/2018 tại thành phố Santiago của Chile và chính thức có hiệu lực từ ngày 30/12/2018 đối với nhóm 6 nước đầu tiên hoàn tất thủ tục phê chuẩn Hiệp định gồm: Mexico, Nhật Bản, Singapore, New Zealand, Canada và Australia. Đối với Việt Nam, Hiệp định có hiệu lực từ ngày 14/1/2019.