Bộ Tài chính công bố quyết định điều động 2 nhân sự mới

PV. (t/h)

Ngày 21/7/2023, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Phó Vụ trưởng tại Văn phòng Công đoàn Bộ Tài chính.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn trao Quyết định và chúc mừng ông Ngô Chí Tùng và bà Lê Thị Hạnh.
Thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn trao Quyết định và chúc mừng ông Ngô Chí Tùng và bà Lê Thị Hạnh.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính Thứ trưởng Cao Anh Tuấn đã trao Quyết định số 1316/QĐ-BTC về việc điều động ông Ngô Chí Tùng - Phó Vụ trưởng (Bộ Tài chính) giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài chính).

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn cũng đã trao Quyết định số 1339/QĐ-BTC về điều động bà Lê Thị Hạnh - Phó Vụ trưởng (Bộ Tài chính) giữ chức Phó Vụ trưởng tại Văn phòng Công đoàn Bộ Tài chính và giới thiệu để bầu giữ chức Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài chính chuyên trách nhiệm kỳ 2023-2028.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn chúc mừng ông Ngô Chí Tùng và bà Lê Thị Hạnh đã được Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính tin tưởng, điều động, bổ nhiệm các đồng chí ở những vị trí công tác mới.

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn yêu cầu ông Ngô Chí Tùng, bà Lê Thị Hạnh cùng với tập thể lãnh đạo và công chức các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ và Công đoàn Bộ xây dựng khối đoàn kết để ổn định và phát triển đơn vị, giữ gìn và phát huy truyền thống của ngành Tài chính, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Ngô Chí Tùng và bà Lê Thị Hạnh trân trọng cảm ơn Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính đã tin tưởng, tín nhiệm và giao nhiệm vụ mới và khẳng định, đây là niềm vinh dự, đồng thời cũng là nhiệm vụ, trách nhiệm nặng nề, đòi hỏi bản thân phải tập trung tâm huyết và trí tuệ, phấn đấu không ngừng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.