Bộ Tài chính đẩy mạnh công tác quản lý tài sản nội ngành năm 2018

Theo mof.gov.vn

Sáng 8/8, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn “Quy định quản lý tài sản nội Ngành năm 2018” cho các đơn vị thuộc khối nội ngành Tài chính. Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải tới dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo: Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, KBNN, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, cùng đại diện các đơn vị tài chính địa phương thuộc khu vực các tỉnh phía Bắc tới Quảng Ngãi.

Bộ Tài chính đẩy mạnh công tác quản lý tài sản nội ngành năm 2018 - Ảnh 1Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải cho biết: Luật quản lý, sử dụng tài sản công được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 ngày 21/6/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. Để triển khai Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, trong 5 tháng đầu năm 2018, Bộ Tài chính đã ban hành 06 văn bản hướng dẫn gồm: Quyết định số 372/QĐ-BTC ngày 21/3/2018 quy định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính; Quyết định số 394/QĐ-BTC ngày 27/3/2018 phân cấp thẩm quyền quyết định việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công tại các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính; Quyết định số 385/QĐ-BTC ngày 23/3/2018 quy định mua sắm tập trung cấp Bộ của Bộ Tài chính; Quyết định số 460/QĐ-BTC ngày 03/4/2018 quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính; Quyết định số 674/QĐ-BTC ngày 11/5/2018 quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù của trụ sở hệ thống Kho bạc nhà nước, Thuế, Hải quan; Công văn số 4176/BTC-KHTC ngày 11/4/2018 hướng dẫn thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công và một số nội dung theo quy định tại các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

“Do các văn bản về quản lý tài sản công và hướng dẫn trong nội ngành trong thời gian qua có nhiều quy định mới nên việc tổ chức quán triệt việc thi hành, phổ biến nội dung của Luật; Các văn bản quy định chi tiết Luật và văn bản quy định hướng dẫn trong nội ngành cho các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính là cần thiết để các đơn vị hệ thống thuộc Bộ Tài chính nắm được cụ thể các chính sách, phản ánh vướng mắc cần tháo gỡ trong quá trình thực hiện” - Thứ trưởng nhấn mạnh.

Bộ Tài chính đẩy mạnh công tác quản lý tài sản nội ngành năm 2018 - Ảnh 2Quang cảnh Hội nghị.

Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải đề nghị các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ tiếp tục quán triệt tổ chức triển khai thực hiện ngay đối với các đơn vị trực thuộc về những nội dung quy định quản lý tài sản công. Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng yêu cầu, trong thời gian tới, các cán bộ làm công tác quản lý tài sản nội ngành sẽ tiếp tục củng cố thêm kiến thức nghiệp vụ, nắm chắc hơn quy trình quản lý để đảm bảo nhiệm vụ quản lý tài sản nội ngành triển khai thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ trong năm 2018”.

Bộ Tài chính đẩy mạnh công tác quản lý tài sản nội ngành năm 2018 - Ảnh 3Ông Nguyễn Tân Thịnh - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Công sản giới thiệu một số điểm mới của Luật Quản lý, tài sản công năm 2017.

Tại Hội nghị, giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, ông Nguyễn Tân Thịnh - Phó Cục trưởng Cục quản lý Công sản (Bộ Tài chính) cho biết: Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 ngày 21 tháng 6 năm 2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. Để hướng dẫn thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính (quản lý nhà nước) đã ban hành các văn bản hướng dẫn và quy định việc quản lý tài sản công điều chỉnh áp dụng đối với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính (quản lý ngành). Ông Thịnh cho rằng: “Một trong những điểm mới cơ bản của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 đó là quy định về hình thức xử lý tài sản công như: Thu hồi; Điều chuyển; Bán; Sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án Đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng BT; Thanh lý; Tiêu hủy; Xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại; Hình thức khác theo quy định của pháp luật”.

Bộ Tài chính đẩy mạnh công tác quản lý tài sản nội ngành năm 2018 - Ảnh 4Đại diện Cục Kế hoạch Tài chính báo cáo tại Hội nghị.

Cũng tại Hội nghị, đại diện Cục Kế hoạch Tài chính đã giới thiệu những nội dung giới thiệu các văn bản của Bộ Tài chính (quản lý ngành) về hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công trong nội ngành. Ngay sau Hội nghị này, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tổ chức Hội nghị tập huấn về “Quy định quản lý tài sản nội Ngành năm 2018” cho các đơn vị thuộc khối nội ngành Tài chính các tỉnh thuộc khu vực phía Nam tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 10/8/2018.