Bộ Tài chính tiên phong ứng dụng công nghệ của CMCN 4.0 trong xây dựng Tài chính số

PV.

Chiều ngày 3/7/2018, Bộ Tài chính phối hợp Công ty SAP Việt Nam tổ chức Hội thảo “Hành trình Hội nhập Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0) và Chuyển đổi Chính phủ số với ngành Tài chính”.

 
ông Đặng Đức Mai - Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính phát biểu khai mạc Hội thảo.
Ông Đặng Đức Mai - Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính phát biểu khai mạc Hội thảo.
Hội thảo là một trong những hoạt động khẳng định ngành Tài chính đang và sẽ tiếp tục tập trung nghiên cứu, tìm hiểu mô hình và giải pháp chuyển đổi Chính phủ số của các nước trên thế giới, từ đó xác định mục tiêu và lộ trình chuyển đổi số phù hợp với ngành Tài chính với việc ứng dụng các công nghệ của cuộc CMCN 4.0 vào công tác quản lý điều hành xây dựng Tài chính số.
Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Đặng Đức Mai - Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) cho biết, Cuộc CMCN 4.0 mang lại nhiều cơ hội cũng như thách thức đối với các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển như Việt Nam, trong việc ứng dụng công nghệ số, công nghệ thông minh và các phương thức sản xuất, kinh doanh mới để thúc đẩy phát triển kinh tế.

Trong giai đoạn vừa qua, công nghệ thông tin đã được ứng dụng sâu, rộng vào hầu hết các hoạt động nghiệp vụ của ngành Tài chính, trở thành huyết mạch trong các hoạt động nghiệp vụ chủ chốt như: Quản lý điều hành ngân sách nhà nước; Quản lý thu - chi ngân sách nhà nước; Thanh toán điện tử và quản lý trái phiếu chính phủ; Quản lý trong lĩnh vực thuế, hải quan; Triển khai thuế điện tử, hải quan điện tử, cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN; Quản lý nợ công; Quản lý giá, quản lý tài sản công; Quản lý, giám sát thị trường tài chính; Quản lý dự trữ nhà nước.... cùng các nhiệm vụ quản lý nội ngành.

Chính phủ Việt Nam nói chung và ngành Tài chính nói riêng đang tiếp cận với giai đoạn phát triển đầu tiên của Chính phủ số, đó là giai đoạn xây dựng Chính phủ điện tử và Tài chính điện tử. Để tiếp cận cuộc CMCN 4.0, Bộ Tài chính với vai trò là đơn vị nhiều năm dẫn đầu về ứng dụng công nghệ thông tin trong khối các cơ quan Chính phủ là một trong các đơn vị tiên phong tiến hành xây dựng Tài chính số. 

Toàn cảnh Hội thảo.
Toàn cảnh Hội thảo.

Theo đó, ngày 09/3/2018, Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính đã ký ban hành Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ về triển khai ứng dụng của CMCN 4.0 trong lĩnh vực Tài chính - Ngân sách. Ngày 30/3/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 446/QĐ-BTC về Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính.

Theo Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính, các Nghị quyết, Quyết định trên là các căn cứ pháp lý để Bộ Tài chính chủ động trong xây dựng Tài chính số. Hiện nay, Bộ Tài chính đang ưu tiên, tập trung nguồn lực triển khai nhiệm vụ xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Tài chính định hướng chuyển đổi số và triển khai Kiến trúc Cơ sở Dữ liệu quốc gia về Tài chính trên cơ sở tích hợp, liên thông và chia sẻ thông tin trong và ngoài ngành.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) cho biết, Bộ Tài chính đặt mục tiêu đến năm 2025, hoàn thành xây dựng Tài chính điện tử và cơ bản thiết lập nền tảng Tài chính số hiện đại, bền vững, công khai, minh bạch dựa trên dữ liệu lớn, dữ liệu tài chính mở và hệ sinh thái Tài chính số.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, ngành Tài chính chia thành hai giai đoạn triển khai gồm: Giai đoạn 1 là đến năm 2020 “Xây dựng tài chính điện tử” và Giai đoạn 2 là đến năm 2025 “Thiết lập hệ thống dữ liệu tài chính mở”.

Ông Hùng thông tin thêm, hiện Bộ Tài chính đang nghiên cứu, ứng dụng nhiều công nghệ mới là công nghệ “lõi” của CMCN 4.0 trong lĩnh vực kỹ thuật số gồm: Công nghệ di động (Mobility), công nghệ phân tích dữ liệu lớn (Analytics) và công nghệ điện toán đám mây (Cloud).