Bộ Tài chính đề nghị rút ngắn thời gian kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Tại văn bản số 16326/BTC-TCHQ ngày 10/11/2014 gửi Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính đã đề nghị Bộ Giao thông Vận tải triển khai một số giải pháp nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, rút ngắn thời gian kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK), giảm chi phí đi lại, chi phí lưu kho, bãi, giảm thời gian thông quan hàng hóa.

Bộ Tài chính đề nghị rút ngắn thời gian kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu
Bộ Tài chính đề nghị Bộ Giao thông Vận tải rà soát danh mục hàng hóa nhập khẩu thuộc diện phải kiểm tra chuyên ngành do Bộ quản lý theo hướng thu gọn danh mục phải kiểm tra. Nguồn: internet

Cụ thể, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Giao thông Vận tải rà soát danh mục hàng hóa nhập khẩu thuộc diện phải kiểm tra chuyên ngành do Bộ quản lý theo hướng thu gọn danh mục phải kiểm tra.

Bên cạnh đó, ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành thuộc lĩnh vực mình quản lý. Trên cơ sở đó giao/ủy quyền cho các trung tâm/cơ sở đủ năng lực kiểm tra chuyên ngành thực hiện việc kiểm tra, giám định theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn ban hành.

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam thành lập thêm các trung tâm kiểm tra chất lượng tại các địa phương có lưu lượng lớn hàng hóa XNK phải kiểm tra chất lượng và các địa phương có cảng biển quốc tế.

Thêm vào đó, xây dựng quy chế phối hợp giữa cơ quan hải quan và cơ quan đăng kiểm, trong đó quy định về thời gian cơ quan đăng kiểm gửi cho cơ quan hải quan nơi mở tờ khai thông báo kết quả kiểm tra chất lượng để theo dõi. Đặc biệt, quy chế cần quy định cơ quan đăng kiểm có trách nhiệm thông báo ngay cho cơ quan hải quan đối với trường hợp không đạt chất lượng để phối hợp thống nhất các biện pháp xử lý.

Theo báo cáo của các cục hải quan địa phương, trường hợp 1 lô hàng phải đăng ký kiểm tra chất lượng, nhưng cơ sở đăng kiểm địa phương không thực hiện được mà phải đưa về trung tâm tại TP. Hà Nội để kiểm tra thì thời gian trung bình cơ quan kiểm tra chuyên ngành thực hiện để có thông báo kết quả kiểm tra chất lượng là 20 - 30 ngày.

Đặc biệt, tại một số địa phương thời gian này có thể kéo dài từ 2 - 3 tháng, do thời gian vận chuyển, lắp ráp lâu, khoảng cách địa lý xa và việc bố trí cán bộ kiểm tra còn mất nhiều thời gian.

Chính vì thời gian chờ kết quả kiểm tra chất lượng kéo dài nên chi phí lưu kho bãi trung bình trong khi chờ kết quả kiểm tra là rất cao. Ví dụ, tại Thanh Hóa là 3 triệu đồng/lô/ngày, tại một số địa phương như: Hà Tĩnh và TP. Cần Thơ trung bình lên tới 5 triệu - 6 triệu đồng/lô/ngày.