Bộ Tài chính điều động, bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng

PV.

Ngày 8/3/2022, thay mặt tập thể Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng trao quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Minh Tiến - Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính ngân hàng và các tổ chức tài chính, giữ chức Vụ trưởng Vụ trưởng Vụ Thi đua - khen thưởng.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Tiến giữ chức Vụ trưởng Vụ Thi đua -Khen Thưởng.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Tiến giữ chức Vụ trưởng Vụ Thi đua -Khen Thưởng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Võ Thành Hưng chúc mừng ông Nguyễn Minh Tiến đã được Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính tin tưởng bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng.

Thứ trưởng đề nghị, trên cương vị mới, tân Vụ trưởng Nguyễn Minh Tiến cùng tập thể lãnh đạo, công chức Vụ Thi đua - Khen thưởng tiếp tục xây dựng khối đoàn kết, chủ động, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tân Vụ trưởng tích cực phát huy kinh nghiệm công tác và truyền thống của ngành Tài chính để tổ chức điều hành đơn vị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ và thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiết kiệm, chống lãng phí; phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị trong và ngoài Bộ Tài chính trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng Nguyễn Minh Tiến hứa sẽ cùng tập thể cán bộ, công chức trong đơn vị đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Bộ giao. 

Tân Vụ trưởng Nguyễn Minh Tiến là Thạc sỹ, Cử nhân Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế quốc dân. Ông có 21 năm kinh nghiệm công tác, trong đó có 13 năm công tác tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam; 7 năm công tác trong ngành Tài chính, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính ngân hàng và các tổ chức tài chính...