Bộ Tài chính đôn đốc thu nộp ngân sách trong quý II/2013

PV.

(Tài chính) Theo Bộ Tài chính, tình hình thu ngân sách nhà nước (NSNN) quý I/2013 đạt 167.710 tỷ đồng, bằng 20,6% dự toán, giảm 2,6% so với cùng kỳ năm 2012. Điều này cho thấy tình hình kinh tế vẫn còn nhiều thách thức, khả năng thu NSNN còn tiếp tục khó khăn, do vậy, Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi các đơn vị Thuế, Hải quan, Kho bạc... chỉ đạo thực hiện tốt công tác tổ chức, điều hành NSNN quý II/2013.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo văn bản này, trên cơ sở tình hình thực hiện quý I/2013 và nhiệm vụ cả năm, Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan cần tập trung quản lý thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, đúng quy định của pháp luật các khoản thu phát sinh của quý II/2013, đôn đốc thu nộp kịp thời đối với số thu gia hạn, đến hạn phải nộp.

Đồng thời, Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan thực hiện rà soát, quản lý chặt chẽ các nguồn thu và đối tượng thu nộp ngân sách trên địa bàn; Kiểm tra, kiểm soát việc kê khai, quyết toán thuế của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để bù đắp phần giảm thu do thực hiện các chính sách miễn, giảm, giãn thời hạn nộp thuế; Thanh tra hoàn thuế Giá trị gia tăng, nhất là các trường hợp hoạt động sản xuất kinh doanh lỗ 3 tháng liên tục.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đề nghị Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải cần chú ý tăng cường công tác quản lý thu, đẩy mạnh chống thất thu và thu hồi nợ đọng, nhất là các khoản thu lớn, địa bàn trọng điểm. Tổ chức thực hiện đầy đủ, thu kịp thời các khoản thu theo kết quả kiểm toán, thanh tra.

Bên cạnh đó, để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất- kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan tiếp tục đẩy mạnh công tác đơn giản hóa về thủ tục hành chính về thuế, hải quan...