Bộ Tài chính giải đáp, tháo gỡ vướng mắc của doanh nghiệp châu Âu

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Doanh nghiệp (DN) có dự án đầu tư vào địa bàn được chuyển đổi thành địa bàn ưu đãi thuế sau ngày 1/1/2015 sẽ được hưởng ưu đãi thuế cho thời gian còn lại kể từ khi chuyển đổi.

 Bộ Tài chính giải đáp, tháo gỡ vướng mắc của doanh nghiệp châu Âu
Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (thứ ba từ trái qua) chủ trì hội nghị. Nguồn: internet

Chiều ngày 12/12/2014, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã chủ trì cuộc đối thoại với các doanh nghiệp thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) cập nhật chính sách thuế, hải quan mới nhất; đồng thời chia sẻ những rào cản mà DN châu Âu đang đối mặt.

Các vướng mắc của doanh nghiệp châu Âu tập trung vào 5 vấn đề về hệ thống kế toán, ưu đãi thuế, thuế nhà thầu nước ngoài về bảo hành, thuế nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực phân phối và thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ xuất khẩu.

Băn khoăn ưu đãi thuế với DN thành lập trước khi Luật có hiệu lực

Ông Thomas Mc Clelland-Chủ tịch Hội đồng lĩnh vực thuế của Eurocham  cho biết, các doanh nghiệp châu Âu rất quan tâm đến điểm 9, điều 1 của Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật về thuế.

Ông Thomas Mc Clelland dẫn giải, theo quy định tại điểm  9, điều 1 của luật mới, các dự án hiện tại mà được hưởng ưu đãi thuế với thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của pháp luật tại thời điểm cấp giấy phép đầu tư, trong trường hợp dự án này vẫn còn đủ điều kiện để được hưởng ưu đãi thuế tốt hơn theo luật thuế TNDN mới ban hành sau đó, những ưu đãi về thuế tốt hơn như vậy có thể cũng áp dụng đối với các dự án hiện tại cho thời gian còn lại.

Tuy nhiên, điều này sẽ tạo ra sự bất bình đẳng đối với các dự án không thuộc diện ưu đãi thuế theo luật cũ tại thời điểm bắt đầu đầu tư, nhưng hiện nay, họ lại đủ tiêu chuẩn theo các điều kiện được hưởng ưu đãi thuế theo luật mới.

Do vậy, đại diện cho các doanh nghiệp, ông Thomas Mc Clelland kiến nghị: "Nếu các dự án hiện nay được thành lập trước khi ban hành luật mới mà hội tụ đủ các tiêu chí theo các điều kiện được hưởng ưu đãi thuế theo luật mới, ưu đãi thuế theo luật mới có thể được áp dụng đối với các dự án hiện tại cho thời gian còn lại".

DN được chọn lựa về hưởng ưu đãi thuế theo qui định mới

Đại diện Bộ Tài chính, Phó Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn cho biết, thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ năm 2014 (tháng 12), Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật số 71/2014/QH13 và đang gửi lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, DN trước khi trình Chính phủ xem xét, quyết định, trong đó có nội dung quy định:

Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định của pháp luật thuế TNDN tại thời điểm cấp phép hoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư. Trường hợp pháp luật thuế TNDN có thay đổi mà DN đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế theo quy định của pháp luật mới được sửa đổi, bổ sung thì DN được quyền lựa chọn hưởng ưu đãi về thuế suất và về thời gian miễn thuế, giảm thuế theo quy định của pháp luật tại thời điểm cấp phép, hoặc theo quy định của pháp luật mới được sửa đổi, bổ sung cho thời gian còn lại kể từ khi pháp luật thuế TNDN sửa đổi, bổ sung có hiệu lực thi hành.

Doanh nghiệp có dự án đầu tư mà tính đến hết kỳ tính thuế năm 2013 còn đang trong thời gian hưởng ưu đãi thuế TNDN, kể cả trường hợp dự án đầu tư đã được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký DN (đối với dự án đầu tư trong nước gắn với việc thành lập DN mới có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện) nhưng chưa được hưởng ưu đãi theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được hưởng ưu đãi cho thời gian còn lại theo quy định của các văn bản đó.


"Thuế nhà thầu là chủ đề mà các cơ quan của Việt Nam đang quan tâm và dành nhiều thời gian thảo luận. Hiện tại các Hiệp định tránh đánh thuế trùng mà Việt Nam ký với các nước (theo mẫu của OECD) chưa đề cập rõ loại thuế này và phân chia quyền đánh thuế. Một trong những khái niệm còn gây tranh cãi là “cơ sở thường trú”. Vì vậy, Bộ Tài chính Việt Nam đang tham vấn các chuyên gia thuế quốc tế và các cơ quan thuế nước ngoài (là một bên tham gia Hiệp định) để cùng nhau xác định về các sắc thuế áp dụng phù hợp cho các loại giao dịch nêu trên" - Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết.

Trường hợp đang hưởng ưu đãi theo đầu tư mở rộng thì tiếp tục hưởng ưu đãi theo đầu tư mở rộng; Trường hợp đang hưởng ưu đãi theo đầu tư mới thì tiếp tục hưởng ưu đãi theo đầu tư mới; Trường hợp mức ưu đãi tại Nghị định này cao hơn mức ưu đãi đang hưởng (kể cả trường hợp thuộc diện nhưng chưa được hưởng) thì được chuyển sang áp dụng ưu đãi theo Nghị định này cho thời gian còn lại. 

Doanh nghiệp có dự án đầu tư mở rộng đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép đầu tư hoặc đã thực hiện đầu tư trong giai đoạn 2009 - 2013, tính đến hết kỳ tính thuế năm 2014 đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế theo quy định của Luật số 32/2013/QH13 thì được hưởng ưu đãi thuế đối với đầu tư mở rộng theo quy định của Nghị định này cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015.

Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư vào khu công nghiệp trong giai đoạn 2009 - 2013 thì được hưởng ưu đãi thuế theo quy định của Luật số 32/2013/QH13 cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015.

Doanh nghiệp có dự án đầu tư vào địa bàn mà trước ngày 1/1/2015 chưa thuộc địa bàn ưu đãi thuế (khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao và các địa bàn ưu đãi khác) nay thuộc địa bàn ưu đãi thuế quy định tại Nghị định này thì được hưởng ưu đãi thuế cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015.

Doanh nghiệp có dự án đầu tư vào địa bàn được chuyển đổi thành địa bàn ưu đãi thuế sau ngày 1 /1/2015 thì được hưởng ưu đãi thuế cho thời gian còn lại kể từ khi chuyển đổi.

Theo Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn, nội dung quy định này trong dự thảo Nghị định đảm bảo thực hiện đúng quy định của Luật số 71/2014/QH14 và đáp ứng được đề xuất của EuroCham về việc áp dụng ưu đãi thuế đối với các trường hợp đang được hưởng ưu đãi thuế mà đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi theo quy định của Luật số 71/2014/QH13 thì được lựa chọn hưởng ưu đãi theo quy định mới cho thời gian còn lại.