Bộ Tài chính tổ chức giới thiệu nội dung mới của Luật Báo chí

PV.

Ngày 11/8, Bộ Tài chính đã phối hợp với Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Khóa bồi dưỡng Giới thiệu một số nội dung mới của Luật Báo chí cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong lĩnh vực báo chí cũng như các cơ quan trong ngành Tài chính.

Toàn cảnh khóa học.
Toàn cảnh khóa học.

Phát biểu tại khóa học, Phó Chánh Văn phòng Bộ Tài chính Ngô Chí Tùng nhấn mạnh, Bộ Tài chính luôn coi công tác thông tin tuyên truyền là nhiệm vụ quan trọng của Ngành.

Muốn thực hiện hiệu quả công tác này, Bộ Tài chính xác định, những người làm công tác báo chí cũng như người làm cơ chế chính sách ngành Tài chính cần hiểu hơn về những quy định trong lĩnh vực này, đặc biệt là Luật Báo chí sửa đổi.

Do vậy, Bộ Tài chính tổ chức khóa bồi dưỡng này nhằm tăng cường bồi dưỡng và trang bị kiến thức liên quan đến công tác báo chí, truyền thông cho đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tài chính.

Đây là lớp bồi dưỡng đầu tiên về công tác thông tin tuyên truyền được Bộ Tài chính tổ chức. Ông Tùng cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục có những lớp bồi dưỡng đang dạng về các kiến thức trong lĩnh vực này.

Tại khóa học, các đại biểu đã lắng nghe ông Nguyễn Văn Hiếu, Trưởng phòng Báo chí Trung ương, Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông giới thiệu về những điểm mới nổi bật của Luật Báo chí sửa đổi.

Theo đó, Luật Báo chí (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 05/4/2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017. Luật Báo chí (sửa đổi) gồm 6 Chương, 61 Điều (tăng 25 Điều), trong đó có tới 32 Điều mới, 29 Điều sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Báo chí hiện hành.

Ông Hiếu nhận định, Luật Báo chí cùng với các văn bản hướng dẫn là căn cứ pháp lý quan trọng trong quá trình tổ chức hoạt động cung cấp thông tin và quan hệ công chúng của các cơ quan quản lý nhà nước trong đó có Bộ Tài chính.