Bộ Tài chính yêu cầu xử lý ngay các vướng mắc thuế, hải quan

Theo chinhphu.vn

(Tài chính) Bộ Tài chính vừa ra thông báo số 807/TB-BTC về chỉ đạo của Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhằm giải quyết kịp thời khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp.

Bộ Tài chính yêu cầu xử lý ngay các vướng mắc thuế, hải quan
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, để hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa cho người nộp thuế trong việc chấp hành chính sách pháp luật về thuế và hải quan, tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế và thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính khẩn trương xử lý ngay các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp về thuế và hải quan. 

Trường hợp vướng mắc vượt quá thẩm quyền thì báo cáo Bộ Tài chính và cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Các đơn vị phải tiếp tục sửa đổi, bổ sung các quy trình nghiệp vụ quản lý và tham mưu trình Bộ sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, hải quan để tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan kịp thời chấn chỉnh kỷ cương kỷ luật, nâng cao trách nhiệm của cán bộ công chức trong việc thực thi nhiệm vụ, công vụ, trường hợp phát hiện có hành vi vi phạm phải xử lý nghiêm và kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.