Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng gửi Thư Chúc mừng Năm mới 2019


Nhân dịp năm mới 2019 và đón Xuân Kỷ Hợi, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, đồng chí Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính trân trọng gửi tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Tài chính và gia đình lời Chúc mừng Năm mới tốt đẹp nhất. Tạp chí điện tử Tài chính trân trọng giới thiệu toàn văn Thư Chúc mừng Năm mới 2019 của Bộ trưởng.

Trong thư, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng tin tưởng bước sang năm 2019, là năm có ý nghĩa quan trọng đối với ngành Tài chính trong thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020. Với truyền thống đoàn kết và những kết quả đạt được của năm 2018,  toàn thể cán bộ, công chức và người lao động ngành Tài chính sẽ tiếp tục chung sức, chung lòng; phát huy tinh thần lao động sáng tạo; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng gửi Thư Chúc mừng Năm mới 2019 - Ảnh 1