Bộ trưởng Bộ Tài chính gửi Thư Chúc mừng nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam


Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2019), thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã gửi Thư Chúc mừng tới tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và người lao động tại các cơ quan báo chí, xuất bản ngành Tài chính.

Trong Thư, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng khẳng định Bộ Tài chính ghi nhận những đóng góp, phối hợp tích cực của các cơ quan báo chí, xuất bản ngành Tài chính trong công tác thông tin, tuyên truyền thời gian qua.

Đồng thời, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đề nghị các cơ quan báo chí, tuyên truyền ngành Tài chính tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của báo chí cách mạng Việt Nam, tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, đổi mới trong hoạt động truyền thông, góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới đất nước và sự phát triển của ngành Tài chính Việt Nam.

Tạp chí Tài chính xin trân trọng giới thiệu toàn văn Thư Chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Bộ trưởng Bộ Tài chính gửi Thư Chúc mừng nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam - Ảnh 1