Bộ trưởng Bộ Tài chính làm việc với Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Gia Hân

Chiều ngày 5/8/2022, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã có cuộc làm việc với Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhằm tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến vấn đề quản lý công sản, cổ phần hóa và một số vấn đề liên quan.

Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Gia Hân
Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Gia Hân

Tham dự cuộc làm việc, về phía Bộ Tài chính có đại diện lãnh đạo các vụ, cục trực thuộc Bộ Tài chính; về phía Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, có ông Phan Văn Anh – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn.

Tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh cho biết, trong quá trình phối hợp với Bộ Tài chính có gặp một số khó khăn, vướng mắc như: Việc thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam theo Nghị định số 107/2017/NĐ-CP và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP; vướng mắc trong quy định về mua xe công; vướng mắc trong chuyển nhượng phần vốn góp tại công ty cổ phần; chuyển nhượng tài sản của tổ chức công đoàn bàn giao lại cho địa phương quản lý; sắp xếp, phát triển doanh nghiệp; tăng vốn điều lệ của một số công ty…

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Gia Hân
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Gia Hân

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết, hiện nay tại một số Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố lớn có số lượng đoàn viên, người lao động lớn, nhưng chỉ được phân bổ định mức 1 xe ô tô/đơn vị, không đáp ứng nhu cầu công tác, lãnh đạo chỉ đạo các công đoàn cơ sở.

Do đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ cho Liên đoàn Lao động tại 5 thành phố trực thuộc Trung ương và các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố có từ 300.000 đoàn viên trở lên được bổ sung thêm định mức 1 xe ô tô/đơn vị. Tổng Liên đoàn sẽ xây dựng Đề án quản lý, sử dụng gửi Bộ Tài chính xem xét.

Tại cuộc làm việc, đại diện Cục Quản lý công sản, Cục Quản lý, giám sát kết toán, kiểm toán; Cục Tài chính doanh nghiệp, Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp, Vụ Pháp chế đã giải đáp, trả lời các kiến nghị, vướng mắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc yêu cầu các vụ, cục thuộc Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc một cách triệt để. Đồng thời, tích cực xem xét, nghiên cứu và tham mưu cho Lãnh đạo Bộ để đưa ra các giải pháp nhằm hướng dẫn Tổng Liên đoàn giải quyết dứt điểm những vấn đề nêu trên. 

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Gia Hân
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Gia Hân

Làm rõ thêm về tiêu chuẩn định mức xe ô tô, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, Bộ Tài chính hiện đang đề nghị chỉnh sửa đổi Nghị định số 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ về quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. Trên cơ sở những ý kiến từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Tài chính sẽ tổng hợp, tiếp thu để phục vụ cho công tác sửa đổi Nghị định này. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cũng nhấn mạnh, Bộ Tài chính sẽ xem xét tình hình thực tế số lượng, nhiệm vụ, ý kiến của các bộ, ngành, địa phương... để bố trí xe phù hợp.

Về cơ bản, đối với các vướng mắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cần phải được tháo gỡ thông qua việc sửa đổi một số nghị định và luật như: Nghị định số 04/2019/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô và Luật số 69/2014/QH13 Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp. Bộ Tài chính đang khẩn trương xây dựng dự thảo để sửa các quy định nêu trên, đáp ứng nhu cầu thực tiễn đặt ra hiện nay.