Bộ trưởng Hồ Đức Phớc gửi Thư chúc mừng 78 năm Ngày Truyền thống ngành Tài chính


Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Truyền thống ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945-28/8/2023), thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc gửi Thư chúc mừng các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Tài chính. Tạp chí Tài chính trân trọng giới thiệu toàn văn Thư chúc mừng của Bộ trưởng.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc gửi Thư chúc mừng 78 năm Ngày Truyền thống ngành Tài chính - Ảnh 1