Bộ trưởng Tài chính APEC 2017 ra Tuyên bố chung

Ngọc Ánh

Chiều ngày 21/10/2017, kết thúc Hội nghị Bộ trưởng Tài chính lần thứ 24 - APEC 2017 (FMM 2017), Bộ trưởng Tài chính của các nền kinh tế APEC đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng và ra Tuyên bố chung về các vấn đề cùng quan tâm.

Bộ trưởng Tài chính của các nền kinh tế APEC ra Tuyên bố chung về các vấn đề cùng quan tâm.
Bộ trưởng Tài chính của các nền kinh tế APEC ra Tuyên bố chung về các vấn đề cùng quan tâm.

Theo đó, Tuyên bố chung của các Bộ trưởng Tài chính APEC thể hiện quan điểm về các vấn đề liên quan đến hợp tác tài chính khu vực, các chủ đề hợp tác ưu tiên trong năm 2017 và định hướng của Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC trong thời gian tới.

Trong đó, các Bộ trưởng Tài chính đã thống nhất về tình hình kinh tế toàn cầu và khu vực; tình hình triển khai Kế hoạch hành động Cebu (CAP); thông qua 4 chủ đề ưu tiên hợp tác tài chính trong năm 2017, bao gồm: Tài chính cho cơ sở hạ tầng; Chống xói mòn cơ sở thuế và dịch chuyển lợi nhuận (BEPS); Tài chính và bảo hiểm rủi ro thiên tai; Tài chính bao trùm.

Đặc biệt, các Bộ trưởng Tài chính APEC hoan nghênh những nỗ lực và kết quả hợp tác về đầu tư dài hạn cho cơ sở hạ tầng trong năm APEC 2017 và thống nhất ra Tuyên bố chính sách về Đa dạng hóa các nguồn lực tài chính và thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân cho đầu tư cơ sở hạ tầng tại các nền kinh tế thành viên APEC.

Bộ trưởng Tài chính các nền kinh tế APEC cũng gửi lời cảm ơn và đánh giá cao về sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Việt Nam trong công tác đăng cai tổ chức Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC 2017.

Tiếp theo thành công của Hội nghị Bộ trưởng Tài chính lần thứ 24, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính lần thứ 25 sẽ được tổ chức tại Papua New Guinea vào tháng 10/2018.

Toàn văn Tuyên bố chung của các Bộ trưởng Tài chính APEC 2017: tuyen_bo_chung_fmm_2017_ORNP.docx