Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng gửi thư chúc mừng năm mới 2015


BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
             GỬI THƯ
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2015                         Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính


        Nhân dịp năm mới 2015 và chuẩn bị đón Xuân Ất Mùi, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính và nhân danh cá nhân, tôi trân trọng gửi tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính và gia đình lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

        Năm 2014, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành Tài chính đã đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, phối hợp có hiệu quả với các ngành, các cấp, hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước, giữ vững an ninh tài chính quốc gia, phục vụ kịp thời, có hiệu quả cho sự nghiệp phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh, quốc phòng, an sinh xã hội của đất nước.

        Bước sang năm 2015, để thiết thực chào mừng những sự kiện, những ngày lễ lớn của đất nước và kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945 – 28/8/2015), tôi tin tưởng rằng các thế hệ cán bộ ngành Tài chính tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động sáng tạo, tăng cường kỷ cương kỷ luật, đẩy mạnh cải cách hành chính, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần cùng cả nước hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015, tạo tiền đề đưa đất nước cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

        Thân ái chúc các đồng chí và gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.


                                                                                         Thân ái!

                                                                                           (đã ký)

                                                                                   Đinh Tiến Dũng

                                                                           Ủy viên Trung ương Đảng,

                                                       Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính