Tổng cục Dự trữ Nhà nước:

Bồi dưỡng kiến thức nâng cao năng lực, hiểu biết về cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Huy An

Từ ngày 10-12/5/2022, tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Cục Công nghệ thông tin, thống kê và Kiểm định hàng dự trữ (Tổng cục Dự trữ Nhà nước) phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ Cecomtech Việt Nam tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức nâng cao năng lực, hiểu biết về cuộc Cách mạng công nghiệp (CMCN) lần thứ 4, cũng như chuyển đổi số ngành Tài chính và xây dựng Chính phủ điện tử cho cán bộ, công chức cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN).

Quang cảnh lớp học.
Quang cảnh lớp học.

Tham dự lớp bồi dưỡng có gần 30 học viên đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục DTNN.

Mục đích của lớp học là nhằm giúp các học viên nâng cao kiến thức, năng lực, hiểu biết về các công nghệ 4.0 cốt lõi như: Trí tuệ nhân tạo (AI), Công nghệ dữ liệu lớn (Big Data), Người máy (Robotics), Internet vạn vật (IoT) và Công nghệ chuỗi (Blockchain); đồng thời, nâng cao hiệu quả hoạt động, quản lý trong lĩnh vực dự trữ quốc gia trong bối cảnh cuộc CMCN 4.0.

Các học viên tham gia lớp học này sẽ được trang bị các kiến thức về tổng quan cuộc CMCN 4.0 và định hướng chuyển đổi số; Các ứng dụng và công nghệ thời kỳ 4.0: Công nghệ trí tuệ nhân tạo; Công nghệ Big Data; Công nghệ Robotic; Internet vạn vật; Công nghệ Blockchain; Mô hình chuyển đổi số trong thời kỳ 4.0: Xây dựng chính phủ điện tử với công nghệ 4.0; Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng các hệ thống theo công nghệ 4.0; Định hướng áp dụng công nghệ 4.0 trong lĩnh vực DTNN.

Thông qua khóa đào tạo này giúp các học viên nắm được những thay đổi, tác động của cuộc CMCN 4.0 tới đời sống kinh tế - xã hội; đồng thời, giúp đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp tiếp tục hoàn thiện, nâng cao kiến thức, năng lực hiểu biết về tầm quan trọng của cuộc CMCN 4.0 và tác động của nó đến đời sống kinh tế - xã hội trong tình hình mới.

Theo Tổng cục DTNN, kết thúc lớp học, các học viên sẽ được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học do Công ty Cổ phần Công nghệ Cecomtech Việt Nam cấp và chứng chỉ hoàn thành khóa học của Microsoft.

Ngày 22/8/2018, Tổng cục DTNN có Quyết định số 618/QĐ-TCDT về việc ban hành Kế hoạch hành động chi tiết của Tổng cục DTNN thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ ngày 9/3/2018 của Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính về triển khai ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong lĩnh vực tài chính - ngân sách.