Bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử

PV.

Có hiệu lực từ ngày 01/11/2018, Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về việc áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được nhận định là bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển dịch sử dụng hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử của Chính phủ.

Nghị định số 119/2018/NĐ-CP là cơ sở pháp lý để nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý hoá đơn. Nguồn: internet
Nghị định số 119/2018/NĐ-CP là cơ sở pháp lý để nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý hoá đơn. Nguồn: internet

Tại buổi họp báo chuyên đề về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế tổ chức chiều ngày 19/10/2018, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn cho biết, việc áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ đã đánh dấu thêm một bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển dịch sử dụng hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử của Chính phủ.  

Nghị định số 119/2018/NĐ-CP là cơ sở pháp lý để nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý hoá đơn để phòng, chống việc sử dụng hoá đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hoá đơn để gian lận, trốn thuế, khấu trừ, hoàn khống thuế giá trị gia tăng hoặc rút tiền thanh toán từ ngân sách nhà nước.

Đồng thời, Nghị định tạo cơ sở để ngành Thuế tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, cải cách thủ tục quản lý thuế, trong đó có thủ tục về quản lý, sử dụng hoá đơn, hướng tới hoạt động quản lý hoá đơn thống nhất, dễ thực hiện.

Để tạo thuận lợi cho việc chuyển đổi từ hóa đơn giấy truyền thống sang hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, cơ quan quản lý, Nghị định quy định thời hạn 24 tháng (từ ngày 1/11/2018 đến ngày 1/11/2020) nhằn giúp doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất và con người để áp dụng hóa đơn điện tử.

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế hoặc đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế trước ngày 1/11/2018 thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử đang sử dụng kể từ ngày 1/11/2018.

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng trước ngày 1/11/2018 thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn đã mua đến hết ngày 31/10/2020 và vẫn phải thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Trong thời gian từ ngày 1/11/2018 đến ngày 31/10/2020, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử có mã, nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin, mà tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy theo các hình thức đặt in, tự in, thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng.

Đối với tổ chức sự nghiệp công lập (cơ sở giáo dục, cơ sở y tế công lập) đã sử dụng phiếu thu tiền, thì tiếp tục sử dụng phiếu thu tiền và chuyển đổi dần sang áp dụng hóa đơn điện tử (hoặc phiếu thu tiền điện tử) theo lộ trình của Bộ Tài chính.

Nghị định số 119/2018/NĐ-CP cũng quy định, doanh nghiệp kinh doanh ở các lĩnh vực: Điện lực; Xăng dầu; Bưu chính viễn thông; Vận tải hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy; nước sạch; Tài chính tín dụng; Bảo hiểm; Y tế; Kinh doanh thương mại điện tử; Kinh doanh siêu thị; Thương mại và các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, có hệ thống phần mềm kế toán có thể lập tra cứu, lưu trữ dữ liệu thì được sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế.

Khi sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế, doanh nghiệp thuộc các ngành nghề, lĩnh vực nêu trên có trách nhiệm chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đã lập đến cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Các doanh nghiệp không thuộc các ngành nghề lĩnh vực nêu trên, các doanh nghiệp rủi ro cao thì sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ...