BVH: Khẳng định vị thế dẫn dắt trong nhóm cổ phiếu ngành bảo hiểm

PV.

(Tài chính) Năm thứ 2 liên tiếp, Tập đoàn Bảo Việt được Tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn trong danh sách 50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Việt Nam.

Để vào danh sách bình chọn của Forbes, Bảo Việt phải đáp ứng những tiêu chí về kết quả kinh doanh vượt trội trong ngành, có vị thế chủ đạo trên thị trường và đem lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư. Với việc đáp ứng tốt các tiêu chí đánh giá, Tập đoàn Bảo Việt đã khẳng định vị thế dẫn dắt với các chỉ tiêu kinh doanh nổi bật trong nhóm cổ phiếu ngành bảo hiểm. 

Tăng trưởng ổn định và bền vững trên các lĩnh vực hoạt động 

Năm 2013, Bảo Việt có tổng doanh thu hợp nhất đạt 17.096 tỷ đồng (814.000 triệu USD), lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.654 tỷ đồng, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 10,2%; nguồn vốn chủ sở hữu ổn định với tỷ trọng vốn chủ sở hữu trên tổng nguổn vốn tăng dần qua các năm và chiếm 96,7% tổng nguồn vốn vào năm 2013. 

Trong quý I/2014, mặc dù nền kinh tế còn nhiều khó khăn song Bảo Việt vẫn hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra với doanh thu hợp nhất đạt 4.468 tỷ đồng, tăng trưởng 15,4% so với cùng kỳ năm 2013; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 539 tỷ đồng, tăng trưởng 28,4%, hoàn thành 35,9% kế hoạch năm. Doanh thu hoạt động kinh doanh bảo hiểm và hoạt động tài chính tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng khả quan lần lượt là 14,8% và 16,3% so với cùng kỳ 2013. Doanh thu từ hoạt động ngân hàng tăng trưởng 7,6%, tiếp tục giữ vững tỷ trọng đóng góp vào doanh thu hợp nhất. 

Bảo Việt tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng tốt trong lĩnh vực kinh doanh nòng cốt là bảo hiểm, trong đó Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục giữ mức tăng trưởng cao trong Quý I/2014 cả về tổng doanh thu phí và doanh thu khai thác mới. Doanh thu phí bảo hiểm đạt 1.623 tỷ đồng, doanh thu khai thác mới đạt 627 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt là 22% và 26% so với cùng kỳ 2013. Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu về doanh thu phí bảo hiểm gốc với 21,4% thị phần, doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 1.414 tỷ đồng, tăng 8,8%; Tổng doanh thu 1.654 tỷ đồng, tăng 8,2%; Lợi nhuận sau thuế đạt 103 tỷ đồng, tăng 5,6% so với cùng kỳ 2013.

Trong công tác giải quyết bồi thường cho các khách hàng là doanh nghiệp FDI Bình Dương, tuy không phải là đơn vị chịu tổn thất lớn nhất trong đợt này nhưng Bảo hiểm Bảo Việt đã tạm ứng số tiền lớn nhất để hỗ trợ và đồng hành cùng khách hàng vượt qua giai đoạn khó khăn này, giúp khách hàng nhanh chóng ổn định sản xuất và phát triển kinh doanh với tổng giá trị gần 27 tỷ đồng. 

Đảm bảo lợi ích của nhà đầu tư với tỷ lệ cổ tức ổn định kể từ khi niêm yết 

Là một trong 10 cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất trong rổ chỉ số VN30 với giá trị vốn hóa tại ngày 16/6/2014 đạt 27.286 tỷ đồng, EPS năm 2013 đạt 1.622 đồng, ROC đạt 16,5%, cổ phiếu BVH tiếp tục thu hút được sự quan tâm lớn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Khối lượng giao dịch luôn duy trì ở mức cao đã giúp BVH trở thành điểm đến của dòng tiền từ các nhà đầu tư dài hạn. 

Kể từ khi niêm yết, với sự tăng trưởng ổn định trên các lĩnh vực hoạt động, Bảo Việt luôn giữ vững cam kết với cổ đông, nhà đầu tư thông qua việc tăng cường minh bạch thông tin, đảm bảo lợi ích cổ đông và chính sách cổ tức bằng tiền mặt ổn định từ 12%-15%.

Đặc biệt, trong bối cảnh lãi suất ngân hàng liên tục giảm trong hai năm qua và các kênh đầu tư khác như bất động sản, vàng, ngoại tệ kém hấp dẫn hơn thì việc Bảo Việt chi trả cổ tức với tỷ lệ 15% đã phần nào giúp đảm bảo thu nhập ổn định cho cổ đông. Với việc dành 1.021 tỷ đồng chi trả cổ tức năm 2013 đã giúp nâng tổng số tiền cổ tức bằng tiền mặt Bảo Việt đã thực hiện chi trả cho cổ đông kể từ sau cổ phần hóa năm 2007 đến nay lên gần 5.000 tỷ đồng.   

Phát huy lợi thế cạnh tranh tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ và tăng trưởng vững chắc trong dài hạn 

Tình hình thị trường từ nay tới cuối năm được nhận định còn nhiều diễn biến phức tạp ảnh hưởng tới hoạt động của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, dựa trên nền tảng vững chắc đã xây dựng cùng với việc tập trung thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị điều hành; thực hiện đầu tư an toàn, hiệu quả, Bảo Việt sẽ phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2014 và duy trì tốc độ tăng trưởng vững chắc trong dài hạn.

Cùng với việc phát huy lợi thế cạnh tranh vượt trội nhằm tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động kinh doanh, Bảo Việt sẽ tiếp tục thực hiện chiến lược tăng trưởng và phát triển bền vững với sự gắn kết ba mục tiêu: tăng trưởng kinh tế vững chắc; giảm thiểu tác động của môi trường; và cải thiện chất lượng cuộc sống của cộng đồng hướng tới phát triển cộng đồng bền vững.