Cà Mau phấn đấu đạt tăng trưởng 6,5-7% trong năm 2022

Theo Phong Phú/Báo Cà Mau

Dự báo năm 2022, dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến khó lường, phức tạp, nguy hiểm hơn; tiềm ẩn nhiều rủi ro về giá cả, lạm phát, tài chính, ảnh hưởng đến triển vọng đầu tư, sản xuất, xuất nhập khẩu; cạnh tranh thương mại giữa các nước diễn biến phức tạp.

Cà Mau xác định đẩy mạnh thu hút đầu tư xây dựng, phát triển năng lượng tái tạo phù hợp với định hướng phát triển. Ảnh: PP
Cà Mau xác định đẩy mạnh thu hút đầu tư xây dựng, phát triển năng lượng tái tạo phù hợp với định hướng phát triển. Ảnh: PP

Việc hoàn thành bao phủ vắc xin cuối năm 2021 hoặc chậm nhất vào đầu năm 2022 là một trong những điều kiện tiên quyết để thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2022, Cà Mau đề ra mục tiêu thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tập trung tận dụng tốt các cơ hội và thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, để thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Tại buổi họp ông Nguyễn Tiến Hải - Ủy viên Ban Chấp hànhTrung ưng Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau đề nghị “Các đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp uỷ, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở chủ động, kịp thời nắm chặt thông tin, tình hình, bám sát chức năng, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là phát huy vai trò của người đứng đầu; phải hành động quyết liệt hơn nữa, sâu sát cơ sở, sáng tạo, linh hoạt triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2022”.

Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau yêu cầu, các cấp, ngành, địa phương tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; triển khai đồng bộ các giải pháp phục hồi sản xuất, kinh doanh; khẩn trương rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc lưu thông, tiêu thụ và cung cấp giống, vật tư sản xuất đối với lĩnh vực ngư, nông, lâm nghiệp. Tập trung khôi phục hoạt động kinh doanh, nhất là lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, vận tải; tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, thu hút các dự án đầu tư; phát triển thương mại điện tử. Phấn đấu kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 1,150 tỷ USD.

Song song đó, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số vào sản xuất, kinh doanh, y tế, giáo dục và đời sống. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 hiệu quả, phù hợp với tình hình dịch COVID-19; tập trung xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia.

Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên; tăng cường quản lý đất đai, thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động HĐND các cấp, nhất là việc ban hành các chủ trương, chính sách về tháo gỡ khó khăn, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; phát huy tốt vai trò của đại biểu HĐND tham gia hoạch định các cơ chế, chính sách, quyết định có hiệu quả các vấn đề quan trọng của địa phương.Triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh uỷ về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, về an ninh mạng, không gian mạng. Chủ động quản lý chặt địa bàn, nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải lưu ý, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao trách nhiệm, phát huy hơn nữa vai trò trong việc tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần tạo đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện đạt các mục tiêu đề ra trong năm 2022.

Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2022: Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 6,5-7%; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 59,5 triệu đồng; Tổng vốn đầu tư xã hội đạt khoảng 21.000 tỷ đồng; Kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 1.150 triệu USD; Tỷ lệ đô thị hoá đạt khoảng 30%; Giảm tỷ lệ hộ nghèo tối thiểu 0,5% (theo chuẩn nghèo mới); Tỷ lệ lao động ngư - nông - lâm nghiệp trong cơ cấu lao động 46%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 53%; Giải quyết việc làm khoảng 39.700 người.