Cả nước có 14,367 triệu người tham gia BHXH bắt buộc, tăng 69.500 người so với tháng 3/2019

N. Thu

Thông tin tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) tháng 5/2019 của BHXH Việt Nam cho thấy, kết quả triển khai thực hiện công tác thu, giảm nợ đọng và phát triển số người tham gia BHXH, BHYT cả nước tiếp tục có những chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo của BHXH Việt Nam cho biết, tính đến 30/4/2019, cả nước có 14,367 triệu người tham gia BHXH bắt buộc, đạt 93,9% kế hoạch và tăng 69.500 người so với tháng 3/2019.

Trong đó, có 5 địa phương phát triển được nhiều người tham gia là: Bình Dương, Đồng Nai, Bắc Giang, Thanh Hóa, Hải Phòng. Toàn quốc cũng có 337.000 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 31.500 người so với tháng 3 và đạt 68,7% kế hoạch. Các địa phương phát triển BHXH tự nguyện hiệu quả như: Nghệ An, Thanh Hóa, Hải Dương, Sơn La, Sóc Trăng, Hưng Yên, Điện Biên.

Bên cạnh đó, tổng số nợ BHXH, BHYT trong toàn quốc tính đến 30/4/2019 là 19,5 nghìn tỷ đồng, trong đó số nợ phải tính lãi là 7.000 tỉ đồng, chiếm 1,95% so với số phải thu. Đáng chú ý, cả nước có 36.269 đơn vị nợ 3 - 6 tháng với số tiền 1,3 nghìn tỷ đồng; 9.482 đơn vị nợ 6 - 12 tháng với số tiền 654 tỷ đồng và 16.662 đơn vị nợ trên 12 tháng với số tiền 2.899 tỷ đồng.

Thực hiện Công văn số 341 của BHXH Việt Nam, từ ngày 1 - 30/4, đã có 59 BHXH tỉnh, thành phố đã ban hành quyết định thanh tra đột xuất đối với 853 đơn vị. Một số tỉnh, thành ban hành nhiều quyết định thanh tra đột xuất như: Hà Nội (85 đơn vị), TP. Hồ Chí Minh (94 đơn vị), Đắk Lắk (38 đơn vị), Đồng Tháp (52 đơn vị), Nghệ An (48 đơn vị).

Cũng theo báo cáo của BHXH Việt Nam, từ năm 2017 đến hết tháng 4/2019, BHXH các địa phương đã kiểm tra, đối chiếu được dữ liệu của 331.585 đơn vị do cơ quan Thuế cung cấp, đạt 70,1% so với số đơn vị phải đối chiếu. Tính riêng trong tháng 4/2019, đã đối chiếu được 184.000 đơn vị, trong đó phát triển được 4.752 đơn vị với 35.393 NLĐ.

Trong tháng 4/2019, BHXH và Bưu điện các địa phương cũng tổ chức được 1.637 hội nghị tuyên truyền phát triển BHXH tự nguyện, với 26.218 người tham gia, tăng 895 hội nghị và 2.480 người tham gia so với tháng 3/2019.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác thu BHXH, BHYT tháng 5/2019 của BHXH Việt Nam là hội nghị thường kỳ nhằm thông tin kết quả thực hiện công tác thu BHXH, BHYT; báo cáo đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH (bắt buộc và tự nguyện) trong 4 tháng đầu năm 2019.

Đồng thời, đưa ra các giải pháp 08 tháng cuối năm về số đối tượng, số thu, số nợ BHXH, BHYT; phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện; phát triển đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình; đề xuất các giải pháp để tổ chức thực hiện, phấn đấu đến năm 2019 đối tượng tham gia BHXH bắt buộc tăng 1,1 triệu người; tham gia BHXH tự nguyện tăng 300 ngàn người.

Tại Hội nghị, các ban nghiệp vụ của BHXH Việt Nam đã báo cáo tình hình phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện thông qua Hội nghị tực tiếp với Bưu điện; tình hình khai thác cơ sở dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp; tình hình thực hiện ban hành quyết định thanh tra đột xuất; tình hình cập nhật biến động thành viên hộ gia đình, rà soát dữ liệu và duyệt cấp mới mã số BHXH cho người tham gia; tình hình kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ quan thuế.