Các doanh nghiệp FDI đã "rót" vào Thanh Hóa hơn 13,5 tỷ USD

Theo Văn Dũng/nhadautu.vn

Đến nay, Khu kinh tế (KKT) Nghi Sơn và các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Thanh Hóa thu hút được 671 dự án, trong đó có 605 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký đầu tư 169.333 tỷ đồng và 66 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 13,5 tỷ USD,

Một góc KKT Nghi Sơn (Thanh Hóa). Ảnh: Văn Dũng
Một góc KKT Nghi Sơn (Thanh Hóa). Ảnh: Văn Dũng

"Điểm sáng" trong thu hút vốn FDI

Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa cho biết, tính đến ngày 30/6/2022, cơ quan đã tham mưu cấp mới 13 dự án, gồm: 8 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký đầu tư 3.018 tỷ đồng, 5 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đầu tư 21 triệu USD.

Theo Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa, từ đầu năm đến nay có 22 lượt dự án đăng ký điều chỉnh với số vốn điều chỉnh tăng 994,3 tỷ đồng và 20,8 triệu USD, số dự án thu hồi/hết hiệu lực là 5 dự án với tổng vốn đăng ký là 464,5 tỷ đồng và 3,75 triệu USD.

Lũy kế đến nay, KKT Nghi Sơn và các KCN trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã thu hút được 671 dự án. Trong đó có 605 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký đầu tư 169.333 tỷ đồng và 66 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 13,59 tỷ USD, lũy kế giá trị thực hiện đạt 77.179 tỷ đồng và 12,51 tỷ USD.

Cụ thể, lũy kế đến nay, KKT Nghi Sơn có 264 dự án đầu tư trong nước, tổng vốn đăng ký đầu tư là 149.084 tỷ đồng và 23 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đầu tư là 12,8 tỷ USD. Lũy kế giá trị thực hiện đạt 68.051 tỷ đồng và 12,07 tỷ USD; các KCN có 341 dự án đầu tư trong nước, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 20.248 tỷ đồng và 43 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đầu tư là 783,6 triệu USD. Lũy kế giá trị thực hiện đạt 9.146 tỷ đồng và 433 triệu USD.

Kêu gọi loạt dự án tỷ USD

Vào đầu năm 2022, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định 371/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục dự án kêu gọi vốn đầu tư trực tiếp tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa kêu gọi 87 dự án trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, hạ tầng kỹ thuật, du lịch và dịch vụ, năng lượng…, với tổng mức đầu tư hơn 36,5 tỷ USD. Trong đó, có gần 50 dự án tập trung vào KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa.

Điển hình, lĩnh vực công nghiệp, chế biến, chế tạo có dự án Nhà máy sản xuất giấy và năng lượng (tại KKT Nghi Sơn) có quy mô 10 tấn bột giấy/năm, 1,2 triệu tấn giấy tissue/năm và nhà máy điện sinh khối 250MW, dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 3 tỷ USD; dự án Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, máy tính (KCN Lam Sơn – Sao Vàng, KKT Nghi Sơn), tổng mức đầu tư dự kiến 250 triệu USD; dự án các Nhà máy may mặc, da giầy, các sản phẩm công nghiệp (tại các KCN, CCN trên địa bàn tỉnh), tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1 tỷ USD; dự án Nhà máy sản xuất xơ, sợi tổng hợp (KKT Nghi Sơn), tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 500 triệu USD…

Lĩnh vực đầu tư hạ tầng kỹ thuật có dự án Đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN số 20-KKT Nghi Sơn (có diện tích 783ha tại KKT Nghi Sơn), tổng mức đầu tư dự kiến 250 triệu USD; dự án Đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN số 21-KKT Nghi Sơn (539ha tại KKT Nghi Sơn), tổng mức đầu tư dự kiến 200 triệu USD; dự án Đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN số 19-KKT Nghi Sơn (918 ha tại KKT Nghi Sơn), tổng mức đầu tư khoảng 350 triệu USD; dự án Đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN – Đô thị - Dịch vụ phía Tây TP. Thanh Hóa (1.200ha tại KCN phía Tây TP. Thanh Hóa), tổng mức đầu tư dự kiến 500 triệu USD…

Lĩnh vực du lịch, dịch vụ có dự án Khu du lịch sinh thái hồ Yên Mỹ (tại KKT Nghi Sơn), với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 900 triệu USD; Trung tâm Logistics (tại KCN Lam Sơn – Sao Vàng, huyện Thọ Xuân), tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 40 triệu USD…

Lĩnh vực năng lượng, môi trường có dự án Tổ hợp các Nhà máy điện gió (KKT Nghi Sơn) có quy mô 200MW, với tổng mức đầu tư khoảng 300 triệu USD; dự án Trung tâm khí thiên nhiên hoá lỏng Nghi Sơn (KKT Nghi Sơn), với tổng mức đầu tư dự kiến 12,8 tỷ USD; dự án Nhà máy điện khí LNG (KKT Nghi Sơn), với tổng mức đầu tư 21 tỷ USD, trong đó, giai đoạn 2021-2025 là 3 tỷ USD…