Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước cần đổi mới, cải cách kịp thời hơn


Chủ trì Hội nghị đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước sáng ngày 16/10/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các tập đoàn, tổng công ty nhà nước cần đổi mới, cải cách kịp thời hơn...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, lũy kế giai đoạn 2016 đến tháng 9/2019, mới cổ phần hóa được 36 doanh nghiệp, chỉ đạt 28% kế hoạch là rất thấp.

Nhận định nguyên nhân của tình trạng trên, Thủ tướng thẳng thắn cho rằng nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Theo Thủ tướng, nhiều bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty Nhà nước còn chưa thực sự nghiêm túc triển khai kế hoạch cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cho rằng vẫn còn tư tưởng ngại thay đổi, không muốn đổi mới vì lợi ích cá nhân, đặc quyền, đặc lợi, lợi ích cục bộ của ngành, lĩnh vực, thậm chí có trường hợp tham nhũng, che giấu sai phạm, cố tình làm chậm, không thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ quan trọng này.

Đánh giá các tập đoàn, tổng công ty nhà nước luôn có vai trò quan trọng trong xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội chủ nghĩa, Thủ tướng đề nghị các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước cần đổi mới, cải cách kịp thời hơn để bảo đảm vai trò tiên phong và chủ lực trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt của toàn cầu hóa, tự do hóa thương mại.

Theo đó, các doanh nghiệp nhà nước cần khẩn trương nâng cao năng lực quản trị, cạnh tranh hơn, hiệu quả hơn; Bồi dưỡng đào tạo nguồn nhân lực, cải thiện các quy trình, nâng cao tính tự chủ và kỷ luật để tăng năng lực cạnh tranh của tập đoàn, tổng công ty cần được đặt ra.

Đồng thời, phải đi đầu trong nghiên cứu phát triển, đổi mới công nghệ. Thủ tướng cho rằng, mỗi tập đoàn, tổng công ty Nhà nước phải là một trung tâm đổi mới sáng tạo, từ đó xây dựng một thế hệ sinh thái các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các nhà cung ứng phân tầng, hình thành chuỗi giá trị và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, cơ quan quản lý Nhà nước rà soát lại hệ thống luật pháp, đề xuất hoàn thiện, tạo quyền chủ động lớn hơn, trách nhiệm rõ ràng hơn cho tập đoàn, tổng công ty Nhà nước, kể cả chế độ lương, thưởng gắn với kết quả kinh doanh, kể cả khung mức độ rủi ro trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để tạo tâm lý an tâm và thúc đẩy tìm kiếm hiệu quả đầu tư.

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các cơ quan liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ khẩn trương ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các Nghị định nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, kịp thời trình Chính phủ để sớm trình Quốc hội nếu có vướng mắc...