Cách làm mới từ Hải quan Bình Dương

DC

Bên cạnh việc phát huy hiệu quả công tác quản lý, điều hành, nhiều năm qua, Hải quan Bình Dương luôn đi đầu trong hợp tác đối thoại tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Vẫn chưa hài lòng với kết quả đạt được vì vẫn còn “khoảng cách” trong chuyển ngữ, phiên dịch, Hải quan Bình Dương đã tiến tới tổ chức đối thoại chuyên đề, với từng hiệp hội đầu tư bằng chính ngôn ngữ của nhà đầu tư.

Hội nghị đối thoại với giữa Hải quan Bình Dương với các doanh nghiệp Hàn Quốc
Hội nghị đối thoại với giữa Hải quan Bình Dương với các doanh nghiệp Hàn Quốc

Đối thoại bằng ngôn ngữ của nhà đầu tư

Chính sách, pháp luật phải được hiểu một cách đầy đủ, chính xác, do vậy để nâng cao hiệu quả truyền đạt, Cục đã phối hợp các Chi, Hiệp hội mời các thông dịch viên chuyên nghiệp nhiều kinh nghiệm, có kiến thức về kinh tế, hải quan để phiên dịch ngay tại Hội nghị.

Từ đó, giúp cho lãnh đạo các doanh nghiệp (DN) nước ngoài hiểu chính xác, đầy đủ về nội dung các quy định của pháp luật. Cũng nhờ công tác tham vấn, gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại, Hải quan Bình Dương nhận thấy nhiều lãnh đạo DN, Chi hội, Hiệp hội DNđầu tư nước ngoài rất muốn nắm bắt, hiểu biết cụ thể về các quy định của pháp luật để thuận tiện trong quản lý điều hành, phòng tránh bị sai sót.

Để các chủ DN nước ngoài biết chính xác các quy trình, thủ tục hải quan, Cục đã biên soạn cuốn Sổ tay nghiệp vụ hải quan được biên soạn bằng nhiều thứ tiếng (Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc) gửi đến lãnh đạo các DN, hiệp hội đầu tư để theo dõi, kiểm soát các công việc của nhân viên và dịch vụ khai thuê hải quan trong hoạt động xuất nhập khẩu.

Ông Yang Seung Hyuk – Tham tán Hải quan, tổng lãnh sự Hàn Quốc tại TP.Hồ Chí Minh cho biết: Do quy định pháp luật thường xuyên thay đổi nên công tác tuyên truyền, hướng dẫn phải được tổ chức triển khai kịp thời. Hải quan Bình Dương làm rất tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật, đối thoại DN. Làm được điều này là nhờ vai trò, bản lĩnh của người đứng đầu.

"Tôi được biết ông Nguyễn Phước Việt Dũng - Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đã tổ chức tuyên truyền, đối thoại với tất cả các hiệp hội bằng chính ngôn ngữ của nhà đầu tư chứ không riêng với Kocham – Hàn Quốc”- Ông Yang Seung Hyuk cho hay.

Phát huy hiệu quả công tác quản lý và điều hành

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương là đơn vị tiêu biểu được tuyên dương trong năm 2017 về công tác duy trì, nâng cao hiệu quả mô hình “Công sở thân thiện vì sự hài lòng của khách hàng” trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Làm tốt công tác này trong thời gian qua đã tạo chuyển biến lớn, tích cực về tư tưởng, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ công chức, nâng cao trách nhiệm, chất lượng giải quyết công việc trong thi hành công vụ, được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá rất cao.

Tiếp tục phát huy hiệu quả cải cách, hiện đại hóa trong công tác quản lý điều hành, vừa qua Cục Hải quan Bình Dương đã triển khai thực hiện công tác tổ chức Trực ban, giám sát trực tuyến ngay khi được Tổng Cục Hải quan trang bị Hệ thống camera giám sát trực tuyến tại trụ sở đơn vị.

Qua đó, Lãnh đạo Cục đã kịp thời xử lý các thông tin, tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện nghiệp vụ hải quan trong phạm vi toàn Cục; phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các sai sót nghiệp vụ của cán bộ công chức, các hành vi vi phạm pháp luật của doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan.

Tiếp tục tinh gọn bộ máy

Thực hiện tốt Kế hoạch hành động của của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW, ngày 14/5/2018 Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 1471/QĐ-TCHQ quy định về cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Cục Hải quan Bình Dương đã tiến hành công tác sắp xếp, tinh gọn lại bộ máy. Cấp Đội giảm từ 19 Đội xuống còn 10 Đội.

Theo đó Chi cục Hải quan Quản lý hàng Xuất nhập khẩu ngoài KCN có 3 Đội trực thuộc, Chi cục Hải quan KCN Sóng Thần, Chi cục Hải quan Sóng Thần và Chi cục Hải quan KCN Việt Nam- Singapore mỗi Chi cục có 2 Đội trực thuộc. Chi cục Hải quan KCN Mỹ phước có 1 Đội trực thuộc.

Với khối lượng công việc ngày càng tăng theo đà tăng trưởng của hàng hóa xuất nhập khẩu trên địa bàn, việc điều chỉnh tinh gọn bộ máy bước đầu cũng gặp khó khăn trong công tác quản trị công việc.

Tuy nhiên, đơn vị đã làm tốt công tác chính trị tư tưởng, cùng với sự đoàn kết, năng động, sáng tạo  của đội ngũ cán bộ công chức, sau công tác sắp xếp lại bộ máy, cán bộ công chức trong đơn vị đều an tâm công tác, tiếp tục tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn. Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao năm 2018 và những năm tiếp theo”.