Cách thức để doanh nghiệp tham gia đấu giá tài sản

Công ty luật PLF

(Tài chính) Doanh nghiệp và cá nhân (Bên mua) có thể tham gia hoạt động đấu giá thông qua trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản hoặc doanh nghiệp bán đấu giá tài sản, doanh nghiệp hoạt động đa ngành nghề có kinh doanh dịch vụ bán đấu giá tài sản.

Ảnh minh họa. Nguồn: dddn.com.vn
Ảnh minh họa. Nguồn: dddn.com.vn

Trong đó, trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập. Còn doanh nghiệp bán đấu giá tài sản do cá nhân có chứng chỉ hành nghề đấu giá.

Thông tin về tài sản được các tổ chức bán đấu giá niêm yết, thông báo công khai tại nơi bán đấu giá, nơi trưng bày tài sản và nơi đặt trụ sở của tổ chức đó đối với tài sản là động sản, nếu tài sản là bất động sản tổ chức bán đấu giá tài sản phải niêm yết việc bán đấu giá tài sản tại nơi bán đấu giá, nơi có bất động sản và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có bất động sản. Ngoài ra đối với tài sản bán đấu giá là động sản có giá khởi điểm từ 30 triệu đồng trở lên và bất động sản thì đồng thời với việc niêm yết thì còn phải công khai thông tin này trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Để đăng ký tham gia đấu giá tài sản, doanh nghiệp và cá nhân cần nộp phí tham gia đấu giá tài sản và khoản tiền đặt trước. Khoản tiền đặt trước do bên tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá thỏa thuận nhưng không được thấp hơn 1% và không được cao hơn 15%  giá khởi điểm của tài sản đấu giá. Việc xác định giá khởi điểm của tài sản đấu giá được tiến hành theo quy định của văn bản pháp luật khác có liên quan.

Khi bắt đầu tiến hành đấu giá, đấu giá viên tiến hành các thủ tục chung như nêu rõ giá khởi điểm, bước giá và khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá...Trong đó, bước giá là mức chênh lệch của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề. Bước giá do tổ chức bán đấu giá tài sản quy định phù hợp với từng cuộc bán đấu giá.

Sau đó, đấu giá viên sẽ yêu cầu người tham gia đấu giá tài sản trả giá. Mỗi lần có người trả giá thì đấu giá viên sẽ nêu rõ mức giá mà người đó đưa ra. Sau 3 lần đấu giá viên nhắc lại mức giá cao nhất đã trả mà không có người trả giá cao hơn thì đấu giá viên công bố người mua được tài sản bán đấu giá.

Nếu người đã trả giá cao nhất mà rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên điều hành cuộc bán đấu giá công bố người mua được tài sản thì cuộc bán đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề trước đó. Trong trường hợp không có người trả giá tiếp thì cuộc bán đấu giá coi như không thành.

Người rút lại giá đã trả bị truất quyền tham gia trả giá tiếp và không được hoàn trả khoản tiền đặt trước. Khoản tiền đặt trước của người rút lại giá đã trả thuộc về tổ chức bán đấu giá tài sản.

Sau khi đấu giá viên công bố, người mua được tài sản bán đấu giá được coi là đã chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá. Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá có giá trị xác nhận việc mua bán tài sản bán đấu giá, là cơ sở pháp lý để chuyển quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản bán đấu giá.

Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá được ký kết giữa tổ chức bán đấu giá tài sản và người mua được tài sản bán đấu giá. Đối với những tài sản mà pháp luật quy định hợp đồng mua bán phải có công chứng hoặc phải được đăng ký, thì hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá phải phù hợp với quy định đó.