VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Rà soát việc khai báo mặt hàng xi măng xuất khẩu

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Rà soát việc khai báo mặt hàng xi măng xuất khẩu

Tổng cục Hải quan vừa có công văn yêu cầu hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện rà soát và thực hiện kiểm tra đối với các trường hợp XK xi măng không khai báo hoặc khai báo không đúng quy định. Trường hợp xác định tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên thì áp dụng mức thuế suất khẩu 5%.

Hải quan Việt Nam-Belarus tăng cường hợp tác trao đổi thông tin

Tháo "nút thắt" kiểm tra chuyên ngành lĩnh vực giao thông

Quản lý rủi ro trong kiểm tra chuyên ngành thế nào cho đúng

Hiệu quả phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp

Cụ thể, Tổng cục Hải quan cho biết, liên quan đến thuế XK mặt hàng xi măng, Bộ Tài chính đã có công văn trả lời một số DN về vấn đề này, theo đó: Căn cứ quy định về nhóm hàng tại số thứ tự 211 Biểu thuế XK ban hành kèm theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP thì: “vật tư, nguyên liệu, bán thành phẩm không quy định ở trên có giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên” có mức thuế suất thuế xuất khẩu 5%.

Bên cạnh đó, căn cứ các quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 125/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế XK, Biểu thuế NK ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế NK ngoài hạn ngạch thuế quan…

Bộ Tài chính đề nghị các DN tự xác định tỷ lệ giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm trong giá thành sản xuất sản phẩm xi măng của công ty để thực hiện theo quy định của pháp luật thuế XNK.

Với hướng dẫn trên của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố rà soát và thực hiện kiểm tra đối với các trường hợp XK xi măng không khai báo hoặc khai báo tỷ lệ giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm dưới 51% giá thành sản phẩm để áp dụng mức thuế XK đúng quy định. Trường hợp xác định tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm xi măng trở lên thì áp dụng mức thuế suất khẩu 5%.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM