Hóa giải thách thức rác thải nhựa ở Việt Nam

Hóa giải thách thức rác thải nhựa ở Việt Nam

Các chuyên gia cho rằng, để bảo vệ môi trường trước tác hại của chất thải nhựa thì cần có chính sách giáo dục tuyên truyền tác hại của chất thải nhựa đối với môi trường; đồng thời, áp dụng các chính sách kinh tế, tăng thuế, đặc biệt đối với các bao bì nhựa, nylon khó phân hủy...
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm quản lý chất thải trên địa bàn

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm quản lý chất thải trên địa bàn

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, tại khoản 7 Điều 72 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định, Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh chịu trách nhiệm quản lý chất thải trên địa bàn; ban hành quy định về quản lý chất thải và thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho hoạt động quản lý chất thải theo quy định của pháp luật.
Những kết quả và thách thức trong triển khai chủ trương, chính sách phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam

Những kết quả và thách thức trong triển khai chủ trương, chính sách phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam

Kinh tế tuần hoàn là một mô hình kinh tế phục hồi và tái tạo dựa trên việc thiết kế và tối đa hóa hiệu quả tài nguyên. Mục tiêu phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn đã được cụ thể hóa trong các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Bài viết phân tích những kết quả đạt được và thách thức đặt ra khi triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn trong giai đoạn 2025 - 2030, đồng thời đưa ra một số khuyến nghị về giải pháp nhằm đối phó với thách thức trong phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam.
Đề xuất sửa đổi, bổ sung khung giá tính thuế tài nguyên

Đề xuất sửa đổi, bổ sung khung giá tính thuế tài nguyên

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 44/2017/TT-BTC quy định khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau và Thông tư số 05/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2017/TT-BTC.