Cải tạo chung cư cũ - Cần có cơ chế đặc thù cho các địa phương


Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đôn đốc thực hiện Nghị định số 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Theo đó, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh trực thuộc Trung ương báo cáo cụ thể tình hình thực hiện Nghị định 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn tính đến hết quý II/2019 đồng thời nêu rõ những khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị trong quá trình triển khai thực hiện để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, qua kiểm tra, theo dõi cho thấy một số địa phương đã tích cực, quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt được kết quả nhất định về việc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ. Tuy nhiên, đến nay việc thực hiện cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ tại hầu hết các địa phương còn chậm, dẫn đến tình trạng nhiều hộ dân vẫn đang phải sinh sống trong các nhà chung cư hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ, không đảm bảo an toàn.

Để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của các hộ gia đình đang sinh sống trong các chung cư cũ hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ; đồng thời nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện chính sách cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo Nghị định số 101/2015/NĐ-CP, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nhà chung cư cũ khẩn trương chỉ đạo:

Tổ chức di dời và bố trí tạm cư cho các hộ gia đình đang sinh sống tại các nhà chung cư cũ đã được xác định thuộc diện nguy hiểm (cấp D), đảm bảo tuyệt đối an toàn về tính mạng và tài sản của các hộ dân.

Tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn theo nội dung, yêu cầu tại văn bản số 169/BXD-QLN ngày 22/1/2018 và văn bản số 1405/BXD-QLN ngày 13/6/2018 của Bộ Xây dựng.

Báo cáo tình hình lập, phê duyệt, quy hoạch, kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn theo đúng quy định tại Điều 6, Điều 7 của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP của Chính phủ (gửi kèm Quyết định và Kế hoạch đã được phê duyệt nếu có).

Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo cụ thể tình hình thực hiện Nghị định 101/2015/NĐ-CP trên địa bàn tính đến hết quý II/2019  với các nội dung cụ thể: Tổng số nhà chung cư cũ trên địa bàn; số lượng nhà chung cư cần phải phá dỡ, xây dựng lại (nhà chung cư nguy hiểm cấp D); số lượng nhà chung cư còn sử dụng được nhưng cần sửa chữa, gia cố, gia cường lại; kết quả, số lượng nhà đã phá dỡ và xây dựng lại; số lượng nhà chung cư cũ đang trong quá trình lập dự án cải tạo, phá dỡ và các khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị trong quá trình triển khai thực hiện

Riêng đối với thành phố Hà Nội và TPHCM, đề nghị tổng hợp, báo cáo về các khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũng như điều kiện đặc thù của các địa phương như: Việc hạn chế tầng cao, dân số tại khu vực nội đô của các đô thị đặc biệt... thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đề xuất giải pháp, cơ chế tháo gỡ để Bộ Xây dựng nghiên cứu, tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn; đồng thời có báo cáo về kết quả thực hiện theo yêu cầu nêu trên về Bộ Xây dựng trước ngày 30/7/2019 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng đã có các văn bản đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai thực hiện chính sách cải tạo, xây dựng lại chung cư theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.