Cần sớm kết nối điện tử tờ khai hải quan giữa Hải quan và Công an

Theo baohaiquan.vn

Để thuận lợi cho việc làm thủ tục đăng ký lưu hành xe, cơ quan Công an cần sớm triển khai thủ tục kết nối với cơ quan Hải quan theo đúng quy định của Thủ tướng tại Quyết định 33/2016/QĐ-TTg.

Cơ quan Công an cần sớm triển khai thủ tục kết nối với cơ quan Hải quan để thuận lợi cho việc làm thủ tục đăng ký lưu hành xe
Cơ quan Công an cần sớm triển khai thủ tục kết nối với cơ quan Hải quan để thuận lợi cho việc làm thủ tục đăng ký lưu hành xe

Theo Tổng cục Hải quan, tại Quyết định 33/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc ban hành quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử giữa Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan (trong đó có Bộ Công an), do vậy, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Cảnh sát Giao thông báo cáo lãnh đạo Bộ Công an sớm triển khai thủ tục kết nối giữa cơ quan Hải quan và cơ quan Công an theo đúng quy định của Thủ tướng tại Quyết định 33/2016/QĐ-TTg.

Trong khi chưa thực hiện chia sẻ dữ liệu qua Cổng thông tin hải quan giữa cơ quan Hải quan và cơ quan Công an, Tổng cục Hải quan cho biết vẫn hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các chi cục hải quan phân công công chức hải quan kiểm tra hồ sơ hoặc kiểm tra thực tế hàng hóa thực hiện việc ký tên và đóng dấu công chức hải quan xác nhận trên tờ khai hải quan làm thủ tục đăng ký tại cơ quan Công an đối với thân máy, tổng thành máy, khu xe ô tô, xe gắn máy.