Cần xây dựng lòng tin của công chúng

PHƯƠNG NGA

(Taichinh) - Thông tin, tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân là một trong 19 nội dung của công tác phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân ở Việt Nam. Nó là cơ sở tạo lòng tin và sự đồng thuận, ủng hộ của công chúng.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ở Việt Nam, công tác thông tin, tuyên truyền về điện hạt nhân (ĐHN) đã được quan tâm thực hiện từ nhiều năm trước đây. Sau khi Quốc hội Việt Nam thông qua Nghị quyết số 01/2009/QH12 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án ĐHN Ninh Thuận (ngày 25/11/2009), các hoạt động tuyên truyền trong lĩnh vực ĐHN ngày càng được mở rộng. Và quan trọng hơn, hiệu quả của công tác thông tin, tuyên truyền về ĐHN phải xây dựng được lòng tin, tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của công chúng, xã hội.

Để triển khai tốt công việc này, ngày 28/2/2013, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án thông tin, tuyên truyền về phát triển ĐHN ở Việt Nam đến năm 2020 tại Quyết định số 370/QĐ-TTg và giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là tỉnh Ninh Thuận tổ chức thực hiện Đề án này một cách tích cực, hiệu quả.

Vấn đề quan trọng nhất của việc phát triển ĐHN là phải đảm bảo an toàn, an ninh… đặc biệt là sau sự cố rò rỉ phóng xạ tại Nhà máy ĐHN Fukushima (Nhật Bản). Do đó, sau khi có chủ trương đầu tư xây dựng Nhà máy ĐHN Ninh Thuận, người dân không khỏi băn khoăn, lo lắng về tính an toàn. Bởi vậy, công tác thông tin, tuyên truyền cần đặt lên hàng đầu để tạo dựng niềm tin của người dân đối với vấn đề phát triển ĐHN.

Về vấn đề này, ông Hoàng Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Năng lượng nguyên tử (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho hay, thời gian qua, Cục đã phối hợp với IAEA tổ chức các hội thảo về thông tin, tuyên truyền phát triển ĐHN. Chẳng hạn như: Hội thảo quốc gia về thông tin tuyên truyền phát triển ĐHN tổ chức hồi tháng 8/2013 hay Hội thảo “Cơ hội và thách thức trong thông tin, tuyên truyền phát triển ĐHN” tổ chức tại Hà Nội hồi tháng 9/2014… Qua đó, các cơ quan hữu quan của Việt Nam đã có thêm những thông tin, kinh nghiệm và kỹ năng trong công tác tuyên truyền về dự án ĐHN Ninh Thuận.

Tóm lại, trong giai đoạn hiện nay, khi Việt Nam đang trong quá trình chuẩn bị xây dựng nhà máy ĐHN đầu tiên, công tác thông tin, tuyên truyền về phát triển ĐHN là nhiệm vụ quan trọng số một, nhằm nâng cao nhận thức, sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, góp phần đảm bảo sự thành công của chương trình phát triển ĐHN. Tuy nhiên, để triển khai hiệu quả công tác này cần sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, cơ quan liên quan.


Hiệu quả của công tác thông tin, tuyên truyền về điện hạt nhân phải xây dựng được lòng tin, tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của công chúng, xã hội.