Cảnh báo tình trạng phân lô đất rừng, đất nông nghiệp làm du lịch dạng farmstay

Theo S. Nhung/nld.com.vn

Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA) kiến nghị Chính phủ chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định tại Điều 143 và Điều 144 Luật Đất đai, không cho phép tách thửa đối với các loại đất không phải "đất ở" để quản lý mô hình farmstay.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành liên quan báo cáo và kiến nghị về mô hình khu du lịch trải nghiệm nông thôn – farmstay.

Theo ông Lê Hoàng Châu, farmstay là loại hình cơ sở lưu trú du lịch mới xuất hiện trong vài năm gần đây. Mô hình này kết hợp trang trại sản xuất nông nghiệp với kinh doanh lưu trú để khách du lịch trải nghiệm các hoạt động ở nông thôn.

Tuy nhiên, ông Châu nhấn mạnh nếu là dự án khu du lịch trải nghiệm nông thôn được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và hoạt động kinh doanh du lịch là điều bình thường. Còn nếu tổ chức, cá nhân tự ý phân lô đất nông nghiệp, đất rừng để xây dựng trái phép các cơ sở lưu trú du lịch và hoạt động kinh doanh du lịch dạng "farmstay" mà chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt dự án, chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành đất thương mại, dịch vụ, cần phải được chấn chỉnh, xử lý kịp thời.

"Cần phải kiên quyết ngăn chặn, xử lý các trường hợp tổ chức, cá nhân tự ý phân lô đất nông nghiệp, đất rừng để xây dựng trái phép các cơ sở lưu trú du lịch và bán, huy động vốn trái phép các lô "farmstay" cho các nhà đầu tư thứ cấp"- ông Lê Hoàng Châu kiến nghị.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo HoREA, loại hình dự án "khu du lịch trải nghiệm nông thôn" là nhu cầu mới của thị trường du lịch và thị trường bất động sản du lịch nên rất cần xây dựng khung pháp lý để điều chỉnh, bảo đảm sự phát triển lành mạnh và bền vững.

Người đứng đầu HoREA cũng cho rằng nguyên nhân phát triển tự phát loại hình kinh doanh "farmstay" có thể bắt nguồn từ Văn bản dưới Luật Đất đai, quy định việc tách thửa đối với "đất ở nông thôn" và "đất ở đô thị". Trong khi Nghị định 01 bổ sung Nghị định 43, đã cho phép tách thửa đối với từng loại đất cho phù hợp với điều kiện của địa phương.

Dự thảo "Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai", cũng bổ sung Quy định điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đất.

Tuy nhiên, các quy định này không phù hợp Luật Đất đai, vì đã cho phép tách thửa đối với cả các loại đất không phải là "đất ở". Điều này có thể làm gia tăng tình trạng phân lô bán nền tràn lan hoặc tách thửa đất nông nghiệp, đất rừng… khó kiểm soát.

Một nguyên nhân khác có thể từ việc buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương, đối với loại hình kinh doanh "farmstay" của một số doanh nghiệp trên địa bàn. Và việc không tuân thủ pháp luật của một số tổ chức, cá nhân trong việc đầu tư kinh doanh farmstay.

Vì vậy, HoREA kiến nghị Chính phủ chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định tại Điều 143 và Điều 144 Luật Đất đai, chỉ cho phép tách thửa đối với "đất ở nông thôn" và "đất ở đô thị", không cho phép tách thửa đối với các loại đất không phải "đất ở".

Đối với các loại đất khác xen cài trong khu vực đô thị, điểm dân cư nông thôn mà người sử dụng đất có nhu cầu tách thửa để làm nhà ở, trước hết phải lập thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất thành "đất ở", rồi sau đó mới thực hiện thủ tục tách thửa "đất ở" theo quy định.

Đặc biệt, các doanh nghiệp muốn chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp, đất rừng thành đất thương mại, dịch vụ, để thực hiện các dự án đầu tư, kể cả dự án "farmstay" phải lập "dự án đầu tư" theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về kinh doanh bất động sản, pháp luật về du lịch, phải phù hợp với quy hoạch và phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét chấp thuận.

Lãnh đạo HoREA cũng kiến nghị Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch xem xét đề xuất bổ sung loại hình "khu du lịch trải nghiệm nông thôn - farmstay" vào Luật Du lịch để thống nhất quản lý và sửa đổi Quyết định 3720 của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, để bổ sung cơ chế quản lý vận hành đối với loại hình "farmstay".