Thực trạng và giải pháp cho vay lại vốn ODA

Thực trạng và giải pháp cho vay lại vốn ODA

Cho vay lại vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) là việc Chính phủ nhận viện trợ hoặc đi vay vốn ODA từ nhà tài trợ nước ngoài, sau đó cho các tổ chức, địa phương, doanh nghiệp vay lại để thực hiện các chương trình, dự án ODA.
Phân cấp ngân sách trên thế giới và một số hàm ý chính sách cho Việt Nam

Phân cấp ngân sách trên thế giới và một số hàm ý chính sách cho Việt Nam

Đẩy mạnh phân cấp ngân sách là xu hướng cải cách được nhiều quốc gia trên thế giới thực hiện trong những năm gần đây, qua đó tăng cường tự chủ tài khóa, trách nhiệm giải trình của chính quyền địa phương. Hiện nay, các nước trên thế giới có những phương thức tổ chức hệ thống ngân sách rất khác nhau, tùy thuộc vào trình độ phát triển và mô hình tổ chức bộ máy nhà nước của từng nước. Bài viết phân tích xu hướng phân cấp ngân sách ở một số quốc gia trên thế giới thông qua những nội dung cơ bản như: Cách thức tổ chức hệ thống ngân sách, phân cấp nguồn thu giữa các cấp ngân sách, phân cấp nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách... từ đó đưa ra một số hàm ý chính sách đối với Việt Nam.
Lo ngại nhà chung cư sở hữu lâu dài

Lo ngại nhà chung cư sở hữu lâu dài

Theo nhiều chuyên gia, nên quy định sở hữu chung cư có thời hạn, vì vừa giúp giá thành chung cư rẻ, vừa có thể thuận lợi hơn trong sửa chữa hoặc xây mới khi hết thời hạn.
Chính quyền địa phương đặt quỹ tín dụng ở đâu?

Chính quyền địa phương đặt quỹ tín dụng ở đâu?

Nói đến quản lý nhà nước đối với hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND), ngay từ Chỉ thị 57-CT/TW về củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống QTDND được ban hành cách đây 19 năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã chỉ rõ hai đối tượng quan trọng đó là NHNN và chính quyền địa phương.
Các sai phạm thường gặp trong kế toán ngân sách xã, phường

Các sai phạm thường gặp trong kế toán ngân sách xã, phường

Quản lý và điều hành tài chính ngân sách xã, phường hiệu quả, vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng của các cấp chính quyền địa phương, trong đó, việc tổ chức công tác kế toán hiệu quả góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, an ninh chính trị các xã, phường.
Vốn ODA Nhật Bản: Sẽ theo hướng mới

Vốn ODA Nhật Bản: Sẽ theo hướng mới

Từ khi nối lại hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho Việt Nam vào năm 1992, Nhật Bản đã rót lượng lớn vốn ODA vào hầu hết những lĩnh vực trọng yếu bằng nhiều hình thức khác nhau. Tuy nhiên, thời gian tới, vốn ODA của Nhật Bản sẽ theo hướng mới.
VIB công bố báo cáo tài chính bán niên sau kiểm toán

VIB công bố báo cáo tài chính bán niên sau kiểm toán

Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB) vừa công bố báo cáo tài chính bán niên sau kiểm toán. Trong 6 tháng đầu năm, tổng tài sản của VIB đã tăng hơn 10% từ 104.517 tỷ đồng lên 115.353 tỷ đồng.