Bảo hiểm Xã hội TP. Hồ Chí Minh:

Cấp thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới cho người tham gia

Thu An

Ngày 11/02/2022, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) TP. Hồ Chí Minh có Công văn 519/BHXH-CST về việc in thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) theo mẫu mới.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, từ ngày 11/02/2022, BHXH TP. Hồ Chí Minh thực hiện in, cấp thẻ BHYT mẫu mới theo quy định tại Quyết định số 1666/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam cho các đối tượng tham gia loại hình bảo hiểm này.

Cụ thể, BHXH TP. Hồ Chí Minh cấp thẻ BHYT cho người mới tham gia lần đầu; cấp lại thẻ BHYT do mất, hỏng, thay đổi thông tin ghi trên thẻ BHYT.

Đáng lưu ý, thẻ BHYT mẫu mới có dấu phiên hiệu in sẵn của BHXH Việt Nam do Trưởng ban Quản lý Thu - Sổ, thẻ thừa lệnh Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ký (mẫu thẻ BHYT cũ dấu phiên hiệu của BHXH Thành phố do Giám đốc BHXH Thành phố ký).

Mã số trên thẻ BHYT mới là 10 ký tự mã số của người tham gia, được sử dụng để tra cứu thông tin về thẻ BHYT (thay thế 15 ký tự mã thẻ BHYT hiện hành); Không thể hiện địa chỉ người tham gia, chỉ thể hiện nơi cấp, đổi thẻ BHYT; Mã mức hưởng BHYT được chuyển xuống cùng dòng thể hiện ngày, tháng, năm sinh, giới tính, mã đối tượng sinh sống; còn lại các nội dung khác vẫn như mẫu thẻ BHYT cũ.

Thẻ BHYT mẫu cũ đã được cấp trước ngày 11/2/2022 vẫn tiếp tục sử dụng để khám chữa bệnh BHYT; thẻ BHYT mẫu mới được sử dụng song hành với thẻ BHYT mẫu cũ và đều có giá trị sử dụng như nhau khi đi khám chữa bệnh BHYT. Người tham gia BHYT được đảm bảo đầy đủ quyền lợi theo quy định.