Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam:

Chấm dứt bảo hiểm tiền gửi đối với Ngân hàng Phát triển Mê Kông

PV.

Ngày 20/08/2015, Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) Việt Nam (BHTGVN) đã có Quyết định số 500/QĐ-BHTG111 về việc chấm dứt BHTG và thu hồi Chứng nhận BHTG đối với Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Phát triển Mê Kông (MDB) sau khi có Quyết định số 1391/QĐ-NHNN ngày 21/07/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) về việc sáp nhập MDB vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank).

MDB được thành lập ngày 12/10/1992, tiền thân là ngân hàng TMCP nông thôn Mỹ Xuyên, có trụ sở chính đặt tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang và do Chi nhánh BHTGVN khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) quản lý. Sau khi Quyết định 1391/QĐ-NHNN có hiệu lực, ngày 12/8/2015, Maritime Bank đã hoàn thành việc tiếp nhận toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của MDB; đồng thời hợp nhất thành công hệ thống giao dịch của 2 ngân hàng. Từ 17h ngày 16/8/2015, MDB chính thức xóa tên và chấm dứt hoạt động trụ sở chính tại địa bàn do chi nhánh BHTGVN Khu vực ĐBSCL quản lý. Các phòng giao dịch, chi nhánh của MDB sẽ mang thương hiệu MaritimeBank.

Sau khi được sáp nhập vào Maritime Bank, người gửi tiền ở MDB trước đây có thể an tâm vì quyền lợi hợp pháp của họ vẫn được Maritime Bank đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, Luật BHTG và NHNN.

Về phía BHTGVN, Tổng giám đốc Đào Quốc Tính đã chỉ đạo các công tác liên quan đến thủ tục pháp lý, phân công và ủy quyền theo dõi khách hàng theo đúng quy định; đồng thời cấp bổ sung Chứng nhận BHTG cho Maritime Bank để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền. Bên cạnh đó, toàn bộ hồ sơ pháp lý, hồ sơ kiểm tra và các báo cáo giám sát, các tài liệu có liên quan đến MDB sẽ được Chi nhánh Khu vực ĐBSCL bàn giao cho Chi nhánh Hà Nội tiếp tục theo dõi, quản lý kể từ ngày 10/9/2015.