Nỗ lực chuyển đổi số trong hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nỗ lực chuyển đổi số trong hoạt động bảo hiểm tiền gửi

“Chuyển đổi số” được coi là xu hướng tất yếu trong thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và cũng là một trong những mục tiêu được quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp tại Việt Nam. Không nằm ngoài xu hướng đó, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam với sứ mệnh của một tổ chức tài chính Nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng, cũng đang nỗ lực chuyển đổi số, góp phần lan tỏa, thực hiện thành công chuyển đổi số quốc gia.
Người gửi tiền cần làm gì để được bảo hiểm tiền gửi?

Người gửi tiền cần làm gì để được bảo hiểm tiền gửi?

Gửi tiết kiệm tại các tổ chức tín dụng (TCTD) là kênh đầu tư được người dân ưu tiên lựa chọn hơn cả vì tính an toàn, tiện lợi và bền vững. Tuy nhiên, nếu không may, TCTD nơi người gửi tiền bị phá sản hoặc mất khả năng chi trả, người gửi tiền sẽ phải làm gì để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình? Nội dung này đã được quy định rõ trong Luật Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) và các văn bản khác có liên quan.
Chiến lược phát triển Bảo hiểm tiền gửi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Chiến lược phát triển Bảo hiểm tiền gửi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Ngày 30/12/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 1660/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Để có cái nhìn toàn cảnh về định hướng chiến lược phát triển BHTG trong giai đoạn tới, phóng viên đã có cuộc phỏng vấn ông Phạm Bảo Lâm – Chủ tịch Hội đồng quản trị BHTG Việt Nam.
Mở rộng đối tượng tiền gửi được bảo hiểm nhằm thích ứng với xu hướng tiêu dùng

Mở rộng đối tượng tiền gửi được bảo hiểm nhằm thích ứng với xu hướng tiêu dùng

Tại Việt Nam, gửi tiền tiết kiệm qua hệ thống ngân hàng được coi là một kênh đầu tư an toàn, được người dân ưu tiên hướng đến. Ngay cả khi hệ thống ngân hàng phải đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức, thì tiền gửi nói chung và tiền gửi tiết kiệm nói riêng vẫn tăng trưởng đều đặn qua từng năm.
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1479/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 về kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước giai đoạn 2022-2025. Trong đó, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tiếp tục là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
Đồng bộ với các quy định pháp luật, bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người gửi tiền

Đồng bộ với các quy định pháp luật, bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người gửi tiền

Luật Bảo hiểm tiền gửi đánh dấu bước phát triển lớn cũng như vai trò quan trọng của chính sách bảo hiểm tiền gửi tại Việt Nam. Theo đó, các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực bảo hiểm tiền gửi được điều chỉnh tại một đạo luật riêng, độc lập, thay vì những quan hệ này được điều chỉnh tại nhiều văn bản dưới luật khác nhau của các cấp có thẩm quyền.
Truyền thông bảo hiểm tiền gửi trong xu thế chuyển đổi số

Truyền thông bảo hiểm tiền gửi trong xu thế chuyển đổi số

Chuyển đổi số ngày càng phát triển mạnh mẽ và trở thành xu thế tất yếu hiện nay đặc biệt là giai đoạn hậu Covid-19. Không nằm ngoài xu thế đó, công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực truyền thông của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) cũng có những đóng góp nhằm lan tỏa mạnh mẽ chính sách bảo hiểm tiền gửi (BHTG) tới công chúng.
Các trường hợp nào được Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cho vay đặc biệt?

Các trường hợp nào được Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cho vay đặc biệt?

Một trong những nguyên tắc quan trọng được quán triệt trong quá trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng (TCTD) giai đoạn 2 được Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước ưu tiên là bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD có hiệu lực từ ngày 15/1/2018 đã trao cho Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam trách nhiệm lớn hơn nhằm tham gia sâu hơn vào quá trình tái cơ cấu các TCTD.