Chấm dứt thực hiện 3 dự án không triển khai tại huyện Mê Linh

Minh Anh

UBND TP. Hà Nội vừa quyết định chấm dứt, dừng thực hiện 3 dự án gồm dự án Khu đô thị Việt Á, Khu đô thị mới Mê Linh - Đại Thịnh và Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 1 tại huyện Mê Linh sau hơn 15 năm không triển khai thực hiện.

Cụ thể, UBND TP. Hà Nội ban hành Quyết định số 3203/QĐ-UBND ngày 13/6/2023 về việc chấm dứt, dừng thực hiện Quyết định số 2879 ngày 15/9/2005 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc và các chỉ đạo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, UBND TP. Hà Nội liên quan đến việc nghiên cứu triển khai Dự án Khu đô thị mới Mê Linh - Đại Thịnh và Dự án Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 1.

Lý do 2 dự án trên bị thu hồi là do trước đây có văn bản phê duyệt địa điểm lập quy hoạch, xây dựng khu đô thị của UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhưng chưa thực hiện thủ tục thẩm định, cho phép đầu tư theo quy định tại thời điểm phê duyệt.

Hiện nay, dự án không thuộc diện chuyển tiếp theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020 và Nghị định số 31/2021 NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ.

UBND TP. Hà Nội giao các sở, ngành và UBND huyện Mê Linh thực hiện việc quản lý Nhà nước đối với các khu đất của 02 dự án nêu trên.

Đồng thời, UBND huyện Mê Linh nghiên cứu, đề xuất phương án quản lý, khai thác khu đất nhằm phát huy hiệu quả sử dụng đất, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Cũng trong ngày 13/6/2023, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 3202/QĐ-UBND về việc chấm dứt, dừng thực hiện Quyết định số 2729/QĐ-UBND ngày 29/7/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc cho phép đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị Việt Á tại xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh.

Dự án này do Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư thương mại công nghiệp Việt Á làm chủ đầu tư. Lý do dừng thực hiện dự án là do chủ đầu tư có văn bản đề nghị được trả lại và thôi không thực hiện dự án; UBND TP. Hà Nội đã có quyết định thu hồi diện tích đất đã giao.

3 dự án dừng thực hiện trên có tổng diện tích 211,8 ha. Trong đó, Khu đô thị mới Mê Linh - Đại Thịnh có diện tích 136,6 ha; Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 1 có tổng diện tích 53,1 ha; dự án Khu đô thị Việt Á có diện tích 22,1 ha.