Chậm nộp hồ sơ khai thuế sẽ bị xử lý vi phạm hành chính

PV.

(Tài chính) Theo Tổng cục Thuế, hiện tượng nộp chậm hồ sơ khai thuế vẫn còn xảy ra khá nhiều và thường xuyên ở một số doanh nghiệp. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 15/12/2013, nếu nộp chậm hồ sơ khai thuế 01 ngày, người nộp thuế sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.

Người dân cần thực hiện việc kê khai hồ sơ thuế đúng thời hạn. Nguồn: internet
Người dân cần thực hiện việc kê khai hồ sơ thuế đúng thời hạn. Nguồn: internet
Vừa qua, do chính sách thuế có nhiều thay đổi khiến cho người dân và doanh nghiệp gặp phải một số vướng mắc trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế. Cục Thuế các tỉnh, thành phố lưu ý người dân cần thực hiện việc kê khai hồ sơ thuế đúng thời hạn theo quy định tại Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. Theo đó, người nộp thuế chậm nộp hồ sơ khai thuế từ 01 ngày trở lên đều bị xử phạt vi phạm hành chính.

Theo đó, mức xử phạt vi phạm hành chính được quy định cụ thể như sau:

Một là, nộp chậm hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 05 ngày nếu có tình tiết giảm nhẹ thì bị phạt cảnh cáo.

Hai là, nộp chậm hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày (bao gồm cả trường hợp nộp chậm hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 05 ngày không có tình tiết giảm nhẹ) bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Ba là, nộp chậm hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 10 ngày đến 20 ngày bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

Bốn là, nộp chậm hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 20 ngày đến 30 ngày bị phạt tiền từ 1.200.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

Năm là, nộp chậm hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 30 ngày đến 40 ngày bị phạt tiền từ 1.600.000 đồng đến 4.000.000 đồng.

Sáu là, phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: (i) Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 40 ngày đến 90 ngày; (ii) Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định trên 90 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp; (iii) Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp; (iv) Nộp hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý quá thời hạn quy định trên 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế nhưng chưa đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế.