Chế độ đối với quân nhân đã phục viên

Theo chinhphu.vn

Ông Nguyễn Văn Duyến (Bắc Ninh) nhập ngũ tháng 2/1983, nhận quyết định phục viên tháng 3/1987, không được nhận trợ cấp xuất ngũ, trợ cấp đi đường. Hiện nay ông Duyến làm nông nghiệp, ông hỏi có được hưởng chính sách gì sau phục viên không?

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Về vấn đề này, Tổng cục Chính trị - Bộ Quốc phòng trả lời như sau:

Việc giải quyết chế độ phục viên, xuất ngũ đối với quân nhân thôi phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân Việt Nam ở từng thời kỳ đều được quy định cụ thể, thực hiện thống nhất, chặt chẽ và đầy đủ.

Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ thôi việc.

Theo Quyết định nêu trên và các văn bản hướng dẫn thực hiện thì quân nhân nhập ngũ, tuyển dụng sau ngày 30/4/1975 trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế trong địa bàn và thời gian quy định, có dưới 15 năm phục vụ trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động, chế độ bệnh binh hàng tháng thì được hưởng chế độ trợ cấp một lần, chế độ bảo hiểm y tế (BHYT) theo quy định của pháp luật BHYT và khi từ trần người lo mai táng được hưởng trợ cấp mai táng phí theo quy định của pháp luật về BHXH hiện hành.

Căn cứ quy định nêu trên, nếu ông Duyến có thời gian trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc hoặc làm nhiệm vụ quốc tế theo quy định thì được xem xét, giải quyết hưởng chế độ theo quy định tại Quyết định nêu trên.

Đề nghị ông liên hệ trực tiếp với UBND xã hoặc Ban Chỉ huy quân sự huyện nơi cư trú để được xem xét, hướng dẫn cụ thể.