Thông tư 131/2016/TT-BTC:

Chế độ quản lý phí sử dụng đường bộ trạm Bàn Thạch, Quốc lộ 1


Ngày 15/8/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 131/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Bàn Thạch (tại Km1298+ 150) Quốc lộ 1.

Theo Thông tư, đối tượng áp dụng thu phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Bàn Thạch (tại Km1298+150) Quốc lộ 1 thực hiện theo quy định tại Điều 3, Điều 4 và Điều 5 Thông tư số 159/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ để hoàn vốn đầu tư xây dựng đường bộ. Thông tư kèm theo Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Bàn Thạch (tại Km1298+150) Quốc lộ 1 (mức thu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 131/2016/TT-BTC.