Chỉ 8% dân số Việt Nam mua bảo hiểm nhân thọ

Theo vtv.vn

(Tài chính) Theo kết quả điều tra mới đây cho thấy, chỉ 8% dân số Việt Nam mua bảo hiểm nhân thọ.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Điều này cho thấy nhận thức của dân chúng về bảo hiểm nhân thọ còn hạn chế. Trong khi ở các quốc gia phát triển, mua bảo hiểm là một trong những điều thiết yếu nhất trong cuộc sống. Khảo sát tại Việt Nam cho thấy, những nguyên nhân thường được người dân đưa ra khi không mua bảo hiểm nhân thọ là vì thu nhập còn thấp, không có đủ khả năng tài chính.

Khi người dân tham gia bảo hiểm nhân thọ, họ chỉ quan tâm đến tính tiết kiệm là chủ yếu. Tính rủi ro vẫn chưa thực sự được quan tâm trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khi đây lại là yếu tố chính thể hiện vai trò của bảo hiểm nói chung và bảo hiểm nhân thọ nói riêng.

Theo các chuyên gia, thị trường bảo hiểm nhân thọ sẽ có nhiều tiềm năng trong thời gian tới cùng với sự thay đổi trong nhận thức của người dân.