Chi cho lực lượng tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại các khu phố?


Tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIV, cử tri tỉnh Bình Dương kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét tiếp tục cho thu Quỹ an ninh quốc phòng nhằm đảm bảo công tác chi cho các hoạt động của địa phương.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Cử tri tỉnh Bình Dương cho rằng, hiện nay các khu phố gặp nhiều khó khăn trong việc vận động các tổ chức, cá nhân tự nguyện đóng góp quỹ an ninh trật tự dẫn đến không đảm bảo chi cho lực lượng trực tiếp tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại các khu phố. Cử tri tỉnh Bình Dương đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét tiếp tục cho thu Quỹ an ninh quốc phòng nhằm đảm bảo công tác chi cho các hoạt động của địa phương.

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Dương, Bộ Tài chính cho biết: Quỹ quốc phòng – an ninh được quy định tại Điều 48 Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/06/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật dân quân tự vệ. Tuy nhiên, ngày 05/01/2016 Chính phủ ban hành Nghị định số 03/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ, có hiệu lực từ ngày 20/02/2016 và thay thế Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/06/2010 của Chính phủ, theo đó, sẽ không quy định Quỹ quốc phòng - an ninh.

Như vậy, Quỹ quốc phòng – an ninh đã bị bãi bỏ, nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước bảo đảm cho hoạt động của dân quân tự vệ được bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm của bộ, ngành, địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành. Đối với các địa phương có khó khăn về ngân sách được ngân sách Trung ương hỗ trợ kinh phí để thực hiện theo khả năng cân đối của ngân sách Trung ương