Chỉ có 0,6% doanh nghiệp phản đối tham gia các FTA

PV.

Đây là kết quả vừa được Tổng cục Thống kê công bố sau cuộc khảo sát mức độ sẵn sàng tham gia hội nhập quốc tế của doanh nghiệp (DN) ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.

Gần 84% doanh nghiệp ủng hộ Việt Nam tham gia các FTA. Nguồn: internet
Gần 84% doanh nghiệp ủng hộ Việt Nam tham gia các FTA. Nguồn: internet

Theo đó, để đánh giá mức độ ảnh hưởng của các FTA, Tổng cục Thống kê đã tiến hành điều tra nhằm thu thập thông tin đánh giá mức độ sẵn sàng tham gia hội nhập quốc tế của các DN hoạt động trong ngành chế biến.

Theo kết quả điều tra, chỉ có 0,6% DN hoàn toàn phản đối Việt Nam tham gia các FTA - một tỷ lệ DN phản đối quá nhỏ nếu so với mức gần 84% DN ủng hộ (trong đó 53,3% DN rất ủng hộ; 30,6% DN ủng hộ nhưng vẫn lo lắng).

Được biết, Tổng cục Thống kê đã chọn mẫu 3500 DN công nghiệp chế biến, chế tạo bao gồm: 200 DNNN, 100 DN có vốn đầu tư nước ngoài và 2200 DN ngoài nhà nước để tiến hành điều tra.

Tổng cục Thống kê lựa chọn đối tượng này trong cuộc khảo sát bởi các DN trong lĩnh vực chế tạo - ngành có nhiều DN quy mô lớn, chịu tác động và ảnh hưởng nhiều từ hội nhập quốc tế.