Chỉ số giá 11 tháng năm 2016

Theo Tổng cục Thống kê

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2016 tăng 0,48% so với tháng trước, trong đó nhóm giao thông tăng cao nhất với 1,63% do giá xăng, dầu được điều chỉnh tăng vào các thời điểm 20/10/2016, 04/11/2016 và 19/11/2016 (tác động làm CPI chung tăng khoảng 0,15%).

Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,9%, trong đó dịch vụ y tế tăng 1,15% do trong tháng tỉnh Hải Dương thực hiện điều chỉnh tăng giá dịch vụ y tế bước 2 theo Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính.

Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,49%, trong đó lương thực tăng 0,22%; thực phẩm tăng 0,71%. Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,49% do giá gas và giá dầu hỏa điều chỉnh tăng vào thời điểm đầu tháng 11/2016. 

Các nhóm hàng hóa và dịch vụ còn lại có chỉ số giá tăng thấp hơn mức tăng chung hoặc giảm: May mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,24%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,1%; đồ uống và thuốc lá tăng 0,05%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,03%; giáo dục không đổi; bưu chính viễn thông giảm 0,02%.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2016 tăng 4,50% so với tháng 12/2015 và tăng 4,52% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 11 tháng năm nay tăng 2,47% so với bình quân cùng kỳ năm 2015.

Lạm phát cơ bản tháng 11/2016 tăng 0,1% so với tháng trước và tăng 1,87% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 11 tháng tăng 1,82% so với bình quân cùng kỳ năm 2015. 

Giá vàng trong nước biến động theo giá vàng thế giới. Chỉ số giá vàng tháng 11/2016 giảm 1,12% so với tháng trước; tăng 13,85% so với tháng 12/2015 và tăng 10,65% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 11/2016 tăng 0,22% so với tháng trước; giảm 0,71% so với tháng 12/2015 và giảm 0,02% so với cùng kỳ năm 2015.