Chỉ số giá 9 tháng đầu năm 2018

Theo gso.gov.vn

Chỉ số giá tiêu dùng

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2018 tăng 0,59% so với tháng trước. Có 10/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chủ yếu có CPI tháng Chín tăng so với tháng trước, trong đó nhóm giáo dục tăng cao nhất với 5,07% (dịch vụ giáo dục tăng 5,75% làm CPI chung tăng 0,3%) do trong tháng có 49 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện lộ trình tăng học phí và nhu cầu mua sắm cho năm học mới tăng cao.

Nhóm giao thông tăng 0,82% do ảnh hưởng từ 2 đợt điều chỉnh tăng giá xăng, dầu vào thời điểm 6/9/2018 và thời điểm 21/9/2018 làm chỉ số giá nhóm nhiên liệu tăng 1,77% (tác động làm CPI tăng khoảng 0,08%). Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,44%, trong đó lương thực tăng 0,28% do nhu cầu xuất khẩu gạo tăng; thực phẩm tăng 0,51%.

Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,2%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,13%; may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,11%; đồ uống và thuốc lá; văn hóa, giải trí và du lịch đều tăng 0,09%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,04% (dịch vụ y tế tăng 0,01%); hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,14%. Riêng nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,08%.

Tính chung quý III/2018, CPI tăng 0,72% so với quý trước và tăng 4,14% so với quý III/2017. CPI bình quân 9 tháng năm 2018 tăng 3,57% so với bình quân cùng kỳ năm 2017; CPI tháng 9/2018 tăng 3,20% so với tháng 12/2017 và tăng 3,98% so với cùng kỳ năm 2017.

Lạm phát cơ bản tháng 9/2018 tăng 0,14% so với tháng trước và tăng 1,61% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 9 tháng năm 2018 tăng 1,41% so với bình quân cùng kỳ năm 2017.

Chỉ số giá vàng và giá đô la Mỹ

Chỉ số giá vàng tháng 9/2018 giảm 0,97% so với tháng trước; giảm 1,89% so với tháng 12/2017 và giảm 3,16% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 9/2018 tăng 0,16% so với tháng trước; tăng 2,59% so với tháng 12/2017 và tăng 2,57% so với cùng kỳ năm 2017.

Chỉ số giá sản xuất và chỉ số giá xuất nhập khẩu

Chỉ số giá sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản quý III năm nay tăng 1,13% so với quý trước và tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước; chỉ số giá sản xuất công nghiệp quý III tăng 1,08% và tăng 3,91%; chỉ số giá sản xuất dịch vụ quý III tăng 1,24% và tăng 3,20%.

Tính chung 9 tháng, chỉ số giá sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2017; chỉ số giá sản xuất công nghiệp tăng 3,19%; chỉ số giá sản xuất dịch vụ tăng 2,95%

Chỉ số giá xuất khẩu hàng hoá 9 tháng năm 2018 tăng 1,02% so với cùng kỳ năm 2017 (quý III giảm 0,66% so với quý trước và tăng 1,64% so với cùng kỳ năm trước); chỉ số giá nhập khẩu hàng hoá tăng 1,38% (quý III tăng 0,39% so với quý trước và tăng 1,99% so với cùng kỳ năm trước).

Tỷ giá thương mại hàng hoá 9 tháng giảm 0,36% so với cùng kỳ năm 2017 (quý III giảm 1,05% so với quý trước và giảm 0,34% so với cùng kỳ năm trước).