Chỉ số giá tiêu dùng 5 tháng đầu năm 2017

Theo Tổng cục Thống kê

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2017 giảm 0,53% so với tháng trước. 

Có 4/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có CPI tháng Năm giảm so với tháng trước, trong đó nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 1,43% (lương thực giảm 0,06%; thực phẩm giảm 2,27% do giá thịt tươi sống giảm, tác động làm CPI giảm 0,51%); giao thông giảm 0,34% do điều chỉnh giảm giá xăng, dầu tại thời điểm 5/5/2017 và 20/5/2017 (giá nhiên liệu giảm 0,71%, tác động làm CPI giảm 0,03%); bưu chính viễn thông giảm 0,05%; nhà ở và vật liệu xây dựng giảm 0,02%.

Các nhóm hàng hóa và dịch vụ còn lại có CPI tăng nhẹ: Văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,13%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,1%; đồ uống và thuốc lá tăng 0,08%; may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,05%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,04%; giáo dục tăng 0,02%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,15%.

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 5 tháng đầu năm 2017 tăng 4,47% so với bình quân cùng kỳ năm 2016. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5/2017 tăng 0,37% so với tháng 12/2016 và tăng 3,19% so với cùng kỳ năm trước.

Lạm phát cơ bản tháng 5/2017 tăng 0,08% so với tháng trước và tăng 1,33% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 5 tháng đầu năm 2017 tăng 1,56% so với bình quân cùng kỳ năm 2016.

Chỉ số giá vàng tháng 5/2017 giảm 0,10% so với tháng trước; tăng 2,91% so với tháng 12/2016 và tăng 4,12% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 5/2017 giảm 0,03% so với tháng trước; giảm 0,05% so với tháng 12/2016 và tăng 1,66% so với cùng kỳ năm 2016.